Month: February 2012

#ಕವಿತೆ

ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಉವಾಚ

0

ಮೂರು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದರಂತೆ ನೂರು ಗುಂಡುಹಾಕಿದರೂ ನಾ ಸಾಯಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಥಾದ್ದು ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹೃದಯವೇ ಇಲ್ಲ ! ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹೃದಯವಲ್ಲ ಹೃದಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ ನಾನು ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಯಾರಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ? ಸತ್ತವನ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಯ್ಯಾ […]

#ಕವಿತೆ

ಕೋಶಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಸಂಗದಿ

0

ಕೋಶಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಸಂಗದಿ ವಾದಿಸ್ಯಾಡುವ ದಾಸರ ನಾಯಿ || ಪ || ಹೇಸಿ ವಿಷಯ ಗುಣಕೊಳಗಾಗುವ ಕವಿದೋಷಿಕ ಮಾಸ್ಯಾಳರ ನಾಯಿ ಕಾಸು ಕಾಸಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುವ ಯಾಚಕ ದೋಷಕಿಯರು ಸಾಕುವ ನಾಯಿ ಆಸಗೆ ಬೀಳುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಫಕೀರರು ಪಾಶಗಾರ ಪಾಪದ ನಾಯಿ ಕ್ಲೇಶವನರಿಯದೆ ಪಾಶಿಯಲಿದ್ದವ ಕಾಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನಿ ನಾಯಿ ರೋಷಕೆದ್ದು ಕಡದಾಡುವ ಮನುಜರು ದೇಶದೇಶ ತಿರುಗುವ […]

#ಹಾಯ್ಕು

ಝೆನ್ ಹಾಯಿಕುಗಳು

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಬುದ್ಧ ಬೇರಾಗು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ತೇರಾಗು. ಝೆನ್‌ಗೆ ಬೇಕೆ? ತುತ್ತೂರಿ ಪೀಪಿ ಶಂಖನಾದ, ಖಡ್ಗ? ನಿಂತಿರುವ ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗ ಓದಿ ಝೆನ್ ಅವನ ಮೊಗದ ತುಂಬಾ! ನನ್ನ ಹೃದಯ ವೀಣೆಯ ಝೆನ್ ತಂತಿಯ ಝೆನ್ ಝೇಂಕಾರ ಅದು ನನ್ನ ಸಾಕಾರ. ಕವಿತೆ ಬರೆದರೆ ಕವಿತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಗೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರೀತು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರೆ ಗೂಡ […]

#ಹಾಯ್ಕು

ಹಾಯಿಕು-ಹಂದರ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಉದಯ ವಿಹಾರದಲಿ ಎರೆಹುಳು ಹುಡುಕುತಿದೆ ಬಾನ ನಕ್ಷತ್ರ, ದಡದ ಶಂಕಚಕ್ರ ಜಲಪಾತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಜೀವಸ್ಪಂದನ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಬುವಿ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಬದುಕು ಸಾವಿನ ಭವ್ಯ ಸತ್ಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲಿ ತೇಲುತಿದೆ ನನ್ನ ಭಾವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಜಾರುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಜಾರು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದಲಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಸಹೋದರಿ ಮೊರೆ

0

ರಕ್ಷಿಸಿ… ಉಳಿಸಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಓ… ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ನನ್ನಿಹ ಉಳಿವು ಅಳಿವಾಗುತಿದೆ ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೀಚಕ, ದುಶ್ಯಾಸನರು ತುಂಬಿಹರು ಮಾತೆ-ಸಹೋದರಿಯ ಅರ್ಥ ಅರಿಯದ ಲೈಂಗಿಕ ಲಾಲಸೆಯಲಿರುವರು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿಸಿ ಬಲಿಗೊಡುತಿಹರು ಮಾನ ಹರಾಜುಗೊಳಿಸುತಲಿ ನೋವು-ನರಳಾಟದಲಿ ನೂಕುತ ಅಟ್ಟಹಾಸಗೈಯುತಿಹರು ನನ್ನಯ ಆಸರೆಗೆ ನೀ ನೆರಳಾಗು ತಂಗಿಯ ಕರುಳಿನ ಕೊರಳಾಗು ಪ್ರೀತಿವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಲಿ ನನಗೆಂದೆಂದು… ಬದುಕಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ […]

#ಕವಿತೆ

ಕಾಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚೆ

0

ಕಾಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚೆ ಕಾಮ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಮ ಸುಟ್ಟು ಬಹು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ರತಿದೇವಿಗೆ ಬಂದಿತು ಹೊತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗ ಆತಿ ಕೌತುಕವಾಯಿತು ಆ ಮಹಾದೇವರು ಬ್ಯಾಸತ್ತು ನೇಮ ಹಿಡಿದು ಆ ಹೇಮಕೂಟದಲಿ ತಾನು ರಹಿತ ಒಂಭತ್ತು ಹೇಮಕೂಟದಲಿ ಉತ್ಕರಿಸುತ ನದಿ ಭೀಮನಾಂಗ ನೋಡಿ ಬಂದಿತು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಸಂಚಾರವು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು […]

#ಕವಿತೆ

ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ

0

ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಕೈ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯ – ಪುರಸೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಏನಿದೆ ಧಕ್ಕೆ ? ಸಾಯುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ಸತ್ತರೇ ಉಪಕಾರ ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರೆ ಮತ್ತೂ ಉಪಕಾರ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸಿ ಸತ್ತ ರಸ್ತೆಯ […]

#ಕವಿತೆ

ನಾರಿಯರ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರವಿಸಿ

0

ನಾರಿಯರ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರವಿಸಿ ಪಾರಗಾಣಲಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕುಂಡಾ ಘೋರನರಕದಿ ನೀವು ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಹೊರಳುವಾಗ್ಗೆ ಸೇರದಾಯಿತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಚರ್ಮ ಹೇಸಿಕೆಯ ಕಾಣಲಾಗಿ ಅದಕಂತೀರಿ ಬಾಳಿಯ ದಿಂಡಾ ತೋಳ ತೋಡಿ ನಾಭಿ ಸುಳಿ ಹಾಳುಗುಂಡಿ ಮೇಲು ಕುಚದುಂಡ ಹೆಂಡಿ ಹೊಲಸಿನ ಕೈಚಂಡಾ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವದೆಲ್ಲ ನೀರಗಣ್ಣು ಪಿಚ್ಚ ಹೊಲಸಿನ […]

#ಕವಿತೆ

ಕಲ್ಲುಗಡಗಿಯ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ

0

ಕಲ್ಲುಗಡಗಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಐತ್ರಿ ಸಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾನ ನೆನಿತೈತ್ರಿ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿರಿ |ಪ| ಮಾರಿ ಮೇಲಕ ಮಾಡಿದರ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣತೈತ್ರಿ |೧| ತೋರಿ ತೋರದ್ಹಾಂಗ ಗುಪ್ತರೂಪದಿಂದೈತ್ರಿ ಹೊರಗ ಒಳಗ ಕಾಣತೈತ್ರಿ |೨| ಐದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇದು ಕೂಡಿ ಆವತೈತ್ರಿ ಐದು ಕೂಡಿ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರತೈತ್ರಿ |೩| ಅರವಿನೊಳಗ ಮರವಿನೊಳಗ ಹೊರಗ ಒಳಗ […]

#ಕವಿತೆ

ಜಗದಳಿಲು

0

ಧರೆ ಬಿರಿದು ಉರಿಯುತಿದೆ ಮೆರೆಯುತಿವೆ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ತೋಚದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ತೊಳಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತಿದೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆನ್ನುತಾ… ರಾರಾಜಿಸುತಿಹರು ಸಮಾಜ ಪೀಡೆಗಳು ನ್ಯಾಯ… ನೀತಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ ನಗುತ ಮೆರೆಯುತಿಹರು ಯೋಜನೆ, ಯೋಚನೆಯ, ನೆಪದಲಿ ಹಣದ ಪೋಲು ಮಾಡುತಿಹರು ಉದ್ಧಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆನ್ನುತಲಿವರು ದಾರಿದ್ರ್‍ಯದಾಳದಲಿ ತಳ್ಳುತಿಹರು ನಮ್ಮನು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿಸಿ ಏರುತಿಹರು […]