Articles Comments

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ!

ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ

 

 

 

 

 

 

ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ
ಯಾಕೆ ಹಾಗಿವೆ?
ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಥೂ
ಕೆಟ್ಟೇ ಹೋಗಿವೆ.

ಬಟ್ಟೇ ಇಲ್ದೆ ಬರೀ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಪುಣ್ಯ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಹೆಂಡಿರು ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಕುಲಗುರುಗಳು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಒಬ್ಬ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಹೊಸತು! ಹೊಸತು!!

ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತು

 

 

 

 

 

 

 

ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತು
ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ
ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಬ್ಬು ಬೆಲ್ಲ
ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ

ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲಾರಿ ಹಾಗೆ
ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು
ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಗೋಲೀ ಹಾಗೆ
ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು

ಒಂದೊಂದ್ ಕಾಲೂ ಕಂಬದ್ ಥರ
ತುಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಹೋಯ್ತು
ಹಂಡೆಯಂಥ ಕುಂಬಳಕಾಯೂ
ಪಡ್ಚ ಆದೀತು!

ಆನೆ ಮುಂದೆ ಯರೂ ಇಲ್ಲ
ಗಪ್ ಚಿಪ್ ಎಲ್ಲಾನೂ
ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರು ಎಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ
ಆಟದ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಮರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಬಾಯಿಲ್ಲ

 

 

 

 

 

 

 

ಮರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಬಾಯಿಲ್ಲ
ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಹಣ್ಣನ್ ತಾನೇ ನುಂಗ್ತಿತ್ತು
ನಮಗೆಲ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು?

ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಜಡೆಯಿಲ್ಲ
ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೂವನ್ನ
ತಾನೇ ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು
ನಮಗೆಲ್ ಹೂವು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು?

ಗುಡಿಲಿರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ
ರುಚಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ
ನಮಗೆಲ್ ತಾನೇ ದಕ್ತಿತ್ತು?

*****

ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ನಾನೇ ಮಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ

 

 

 

 

 

 

 

ನಾನೇ ಮಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ
ಮರದಿಂದ್ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ
ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಚೇಪೇಕಾಯ್
ದಿನಾ ಒಂದೊಂದ್ ಲಾರಿ!

ಹದ್ದು ಕಾಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ
ರೆಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಹೊರಗೆ
ಹಾಯಾಗ್ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ
ಬಿಳೀ ಮೋಡದ್ ಒಳಗೆ!

ಇಲೀ ಗಿಲೀ ಆಗಿದ್ರೆ
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಡದೆ
ಚಕ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಕೂಡಾಕ್ತಿದ್ದೆ
ಭಾರೀ ಡೊಗರಿನ ಒಳಗೆ!

ಆನೆ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಅಟ್ಲು ಮೇಲಿನ್ ಡಬ್ಬ
ಒಂದೊಂದೇನೇ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ
ದಿನಾ ಬಾಯಿಗ್ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »