ಹನಿಗವನ

ಬಿ. ಪಿ.

ಬರಬರನೆ ಪ್ರೆಶರ್‍ ಏರುವ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಡೆಯಬೇಕೆಂದಾಗ – ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ತಾಳ್ಮೆ ನಂತರದ ಶುಬ್ರ ಬೆಳಕು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್‍. *****

ಚುಂಬನ

-೧- ಬಿಚ್ಚಿದ ಮುಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಾಗ ಪರಿಮಳ ನನಗೆ ನೀನೇಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಹಿತವಾಗಿ ಕಿವಿಯ ಮಚ್ಚೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ ಹಿತವಾಗಿ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳಲು ನೀ ಆಡಿದ ಪಿಸುಮಾತು […]

ರಾತ್ರಿ

ಕನಸುಗಳು ಚಿಗುರಿಸುವ ರಾತ್ರಿಗಳೇ ಬೆಳಕಿಗೇಕೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಾ ಕನವರಿಕೆ, ಊಹೆ, ಭ್ರಮೆ ಯಾವುದಾದರೇನು ಅಂತಿರಾ? *****

ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಲಿವೂ ನೋವೂ ಆದರೆ ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು ಸುಳಿಸುತ್ತಿ ಕುಳಿತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬೆನ್ನಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸಾವು. *****