ನಾಟಕ

Latest posts by ಹೊಯಿಸಳ (see all)

ವರ್ಗ: ಬಾಲ ಚಿಲುಮೆ / ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ: ಅಗಿಲಿನ ಮಗಳು ಲೇಖಕ: ಹೊಯಿಸಳ ಕೀಲಿಕರಣ: ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಗಿಲಿನ ಮರ:-ಉದ್ದ ಅಂಗಿ

Read More
Latest posts by ಬಂದಗದ್ದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (see all)

ಪಾತ್ರಗಳು (ಮೇಳ) ೬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಿಳಿ              ೭ ಕೇಸರಿ                ೮ ಹಸಿರು              ೯ ನೀಲಿ             ೧೦ ಕೆಂಪು   

Read More

ದೃಶ್ಯ – ೧ (ಇಲಿಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ) ಹಾಡು ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಇಲಿಯೆ ಇಲಿ ಕಿಚ್

Read More

ಪಾತ್ರವರ್ಗ *    ಶ್ವೇತಸುಂದರಿ *    ಭುವನ ಸುಂದರಿ (ರಾಣಿ) *    ತಾಮ್ರಾಕ್ಷ (ಕಟುಕ) *    ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ (ಕಟುಕ) *    ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿ *    ಏಳು ಜನ

Read More

ಪಾತ್ರವರ್ಗ *   ಕರಿಮುಖ (ಆನೆ) *   ನರಿ *   ಬಾಸೂರಕ (ಸಿಂಹ) *   ಕರಡಿ *   ಸೀಳುನಾಯಿ *   ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳು *   ಎರಡು ಮೊಲಗಳು *  

Read More

ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ * ೬ ಮಕ್ಕಳು * ಗಂಟೆ ಕಳ್ಳ * ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು * ಒಂಭತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು * ಚಿನ್ನಮ್ಮ * ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ * ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ

Read More