ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ

#ಕವಿತೆ

ಈ ಲೋಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ !

0

ತಣ್ಣನೆಯ ಆಕಾಶ, ಚಂದಿರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ ನಗುವ ಹೂ, ಬಳ್ಳಿ, ಮರ ಸಂಕುಲ ನಡುವೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮನುಕುಲ ಈ ಲೋಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ! ಓ ಅಕ್ಕ, ಓ ಅಣ್ಣ ಕಂಡಿರ ? ಕೊಲ್ವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷುದ್ರತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನೆತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದಾಗ ವಾಸಿಯಾದೀತಲ್ಲ ಹಳೆಯ ರೋಗ- ಈ ಲೋಕ […]

#ಕವಿತೆ

ನನ್ನ ಹಾದಿ

0

ನನ್ನ ಹಾದಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಹಾದಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲುವು ‘ನನ್ನ’ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಲವು ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾದಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ‘ನನ್ನ’ ಎಂದರೂ ಹಾಗೇ ಓದಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗಲಾರದು ಹಾದಿ […]

#ಕವಿತೆ

ದಟ್ಟ ನಗರದ ಈ

0

ದಟ್ಟ ನಗರದ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲಿನ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲಿನ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ನಾವು ಈಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ಪ್ರಿಯೆ ? ಅದು ಜಾಫ್ನಾ ಅಲ್ಲ ನಾಳಿನ ಭಾರತದ ಸ್ವಪ್ನವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೋಯಂಕಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಲೀ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ […]

#ಕವಿತೆ

ರಾಮಾಯಣ

0

ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ತಾಯೀ ಬುಡವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಂಕೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳು ಸಖಿಯೇ ? ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ ಅತ್ತ ಸುಖಿಯೇ ? ವಾನರರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇತುವೆ ಇತ್ತ – ರಾಕ್ಷಸನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಾತಿವೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗೂಢಚಾರ ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾಚಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳು ಸಖಿಯೇ ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ ಅತ್ತ ಸುಖಿಯೇ ? ಇನ್ನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧ […]

#ಕವಿತೆ

ತಂದೆಯವರಿಗೆ

0

ನೀವೀಗ ಕಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಭೂಮಿತಿಯ ಪ್ರಮೇಯವೊಂದನ್ನು ಎಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್. ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀವು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ : ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ ಅದೇ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಜಗಣಿತ, ಪೈಥಾಗೋರಸನ ನಿಯಮ ಭೂಮಿತಿಯ ಆರು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಯುತ್ತ […]

#ಕವಿತೆ

ಇತಿಹಾಸದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ

0

ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಗೆಯುತ್ತದೆ ಅದರ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಾಯಿಡುವ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿನಿ೦ದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಎ೦ದು ಕೆಂಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ‘ಯೂಸ್ ಮೀ’ ಎಂದೂ ಸಹ ಬರಯಲಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ

0

ಧಾರವಾಡ – ನನ್ನ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಿಳಿದ ಕವಿತೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೊಳಗಿಟ್ಟು ಕೆಲ ಕಾಲ ತೂಗಿ ನಗಿಸಿ – ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯ ಕಲಿಸಿದೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ನಗುವಾಗ ಅಳುವಾಗ ದುಃಖವಾದಾಗ ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಸಪ್ತಾಪುರ ಗೊತ್ತು, ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆದಿದ್ದೇನೆ […]

#ಕವಿತೆ

ಕನ್ನಡಿ

0

ಸರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿನಗೆ ರವಿವಾರ ರಜೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಗೆಳತಿ ಗೊಣಗುತ್ತಾಳೆ ನೀನೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಕನ್ನಡಿಯೇ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯೇ ನೀನು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದು […]

#ಕವಿತೆ

ನಾಟಕದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ

0

ನಮ್ಮೂರಿನ ಲ್ಯೆನ್‍ಮನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನದು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಾತ್ರ ನೋಡಲು ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕೂತರು.  ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತ ನಾಟಕ ಸುರುವಾಯಿತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಬಂತು […]

#ಕವಿತೆ

ತಮ್ಮನಿಗೆ

0

ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದವ ನೀನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆವು ಗುಮ್ಮ ಮಾದನಗೇರಿಯ ಭವ್ಯ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಡಿದೆವು ಅಳಿದುಳಿದ ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಆಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ದೂರ ಓಡಿದೆವು ದಿನ ವಾರ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮರೆತೆವು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಶಾಲೆಯ ಕೊನೆ ಬೆಲ್ಲು ಹೊಡೆದೆವು […]