ಸಹೋದರಿ ಮೊರೆ

ರಕ್ಷಿಸಿ... ಉಳಿಸಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಓ... ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ನನ್ನಿಹ ಉಳಿವು ಅಳಿವಾಗುತಿದೆ ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೀಚಕ, ದುಶ್ಯಾಸನರು ತುಂಬಿಹರು ಮಾತೆ-ಸಹೋದರಿಯ ಅರ್ಥ ಅರಿಯದ ಲೈಂಗಿಕ ಲಾಲಸೆಯಲಿರುವರು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿಸಿ ಬಲಿಗೊಡುತಿಹರು ಮಾನ ಹರಾಜುಗೊಳಿಸುತಲಿ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys