ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ
ಈ ಚಂದ್ರ ಸಾಮೀ
ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಏನ್ಮಾಡ್ತಾನಂತೇ ಗೊತ್ತಾ?
ಗೊತ್ತು
ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ
ಸೂರ್ಯನ್ಮನೆಗೇ ಹೋಗಿ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕದೀತಾನಂತೆ
ನಮ್ಮಮ್ಮಾನೇ ಹೇಳ್ದುಳು.
*****

Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)