ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ

ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ ತಿಳವಳ್ಳಿಯ ಕಳಿಯುಳ್ಳ ಮೋಜಿನ್ಹೆಣ್ಣ ಹೊಳಿವ ಚಂದುಟಿ ಎಳಿವ ಮುಡಿ ಥಳ ಥಳ ಪದಕ ಒಪ್ಪಿನ ಜಾಣೆ ತನ್ನ ಕಲಶ ಕುಚಯುಗದಲಿ ಸರಿಯ ಗರತಿಯರೋಳು ಮೇಲ್ ||೧|| ಕುಸುಮಶರನ ರಾಣಿಯೋ ಕೊರಳೆಸೆವ...

ಓದುವವ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು

ಓದುವವ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಭವ ಮೆಚ್ಚುವ ತೆರದಿ ಅರ್ಥವ ಪೇಳಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭ ಈ ಭವಬೇಧವಳಿದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಭೆಯು ಹೌದೆನ್ನುವಂದದಿ ಭಕ್ತಿಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯದವರಿಗೆ ಬಹು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಮುಕ್ತಿಲಲನೆ ಒಲಿಸಿ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿರಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ...

ಕೇಳು ಕೇಳಿಂದ್ರಜಾತಾ

ಕೇಳು ಕೇಳಿಂದ್ರಜಾತಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಾ ಏಳು ವರುಷದಾತಾ || ಪ || ಸಾಲಿಬರಿಯಲ್ಹೋಗಿ ಕಲಿತನಕ್ಷರವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಶಿಲೆಯು ಬಾಲಕನೀತಾ || ೧ || ಅಷ್ಟೆರಡು ವರುಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನು ಬೇಗ ದಿಟ್ಟ ಕಲಿಂಗನ...

ಅಸಲ್ ವಲಿ ಬಹು ಕುಶಲದಲಿ

ಅಸಲ್ ವಲಿ ಬಹು ಕುಶಲದಲಿ ದೇಹಬಿಟ್ಟಾರೋ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲಿ ಹಸನಾಗಿ ಭಜಿಸುವೆ ರಸಿಕರು ಕೇಳರಿ ಕಸರಿಲ್ಲೇ ಕವಿತಾದಲ್ಲೇ ||೧|| ಶಶಿಧರ ಶಂಕರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ವರ್ಣಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮದಲಿ ಮಹಾತ್ಮದಲಿ ಮಾತೀನ ಕಲಿ ಬೈಲಾದ...

ಕುಂಟಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಕಿ ಉಂಟಯ್ಯಾ

ಕುಂಟಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಕಿ ಉಂಟಯ್ಯಾ ||ಪ|| ಎಂಟು ದಿಕ್ಕನು ಒಯ್ದು ಒಂಟಿ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಮಹಾತ್ಮನೆ ||೧|| ಬಯಲು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಂದೆನಿಪ ನೆಲಗುಡ್ಡ ದಯದ ಯೋಗಿಯ ಮನಕೆ ಒಲಿಸಿದ ಮಹಿಮನೆ ||೨|| ವಸುಧಿಪ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ...

ದಾಸರೋ ಹರಿದಾಸರೋ

ದಾಸರೋ ಹರಿದಾಸರೋ ||ಪ|| ದಾಸರೆನಿಸಿ ಧರ್ಮ ಹಿಡಿದು ಆಸೆ ಕಡಿದು ತೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕವಡಿ ಕಾಲಿಲೊದ್ದು ಈಶನೊಲಿಸಿಕೊಂಬುವಂಥಾ ||೧|| ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶವ ಅಚ್ಯುತ ಗೋಕುಲದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಪಂಚ- ನಾಮ ನಿತ್ಯ...

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳು ಮನಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳು ಮನಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಬ್ಬರದಿ ಮಾಂತನೊಳು ಕೂಡಿದ್ಯಾ ||ಪ|| ಮಂಗಳಾತ್ಮನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ಗಂಗಾಧರನಿಗೆ ಕೋರಿಯ ಬೇಡಿದ್ಯಾ ||೧|| ಮರ್ಟಾಳ ಪತಿಯ ಪದವ ಹಾಡಿದ್ಯಾ ಕಾಟ ಕರ್ಮ ಕಳಿದು ಈಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಾ ||೨|| ತಾನರಸಿ ವಿಷಯ ಕಲಿ...

ಒಡೆಯ ಬಸವಲಿಂಗಾ

ಒಡೆಯ ಬಸವಲಿಂಗಾ ಜಂಗಮ ನೆಲಸಿರ್ದ ಕಡಕೋಳದಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿದಿಯೋ ||ಪ|| ಬಿಡದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಪದ ಹಾಡಿದರಯ್ಯಾ ||೧|| ಮನಸಿ ನಿನಗೆ ನಾ ಏನಂದೆ ಆತ್ಮದಿ ನೆಲಸಿಕೊಂಡು ಸುಖವನು...

ನೋಡೋಣ ಬಾರಾ ಹಂಪಿ

ವಿರುಪಾಕ್ಷಲಿಂಗವಿದ್ದ ಹಂಪಿ ನೋಡೋಣ ಬಾರಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ||ಪ|| ಅಂಗಲಿಂಗ ಸುಖ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದೆ ಶಿವ ಶಬ್ಬದೊಳಗೆ ||೧|| ಗಂಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಮಧ್ಯದಿ ಹುಡುಕೋಣ ಬಾರೆ ||೨|| ಶ್ರೀಶಂಕರನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ...
ಜೀ… ಗಾಂಧೀ

ಜೀ… ಗಾಂಧೀ

ಅರುಣ್‌ಗಾಂಧಿ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತಿರುಗುವ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಳಿಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೇವಕ ಬಂದು ಒಂದು ಕವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಲೆಟರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಸಹಜವಾಗಿ...