ಭಯೋತ್ಪಾದಕ

ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದ ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದ.... ಹೂವುಗಳನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಇರುವೆಯಂತೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ.... ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೀನನಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ.... ಹೇಗಿದ್ದ? ಹೇಗಾದ? ಸಾಕಾದ? ಯಾಕಾದ?...

ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಶಿವ

ಕಚ್ಚಿ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ತುಟಿ ಹಚ್ಚಿದನಲ್ಲ ಆ ರಾಮ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಲಿ ಒಂದಗಳು ಅನ್ನವನೆ ಉಕ್ಕಿಸಿ ಹಸಿವಿನ ಸೊಕ್ಕಡಗಿಸಿದನಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಲಿ ಸತ್ತು ಒರಗಿದ ಸತಿಯ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿದನಲ್ಲ ಅತ್ತು...

ಮಗಳು

ನಾ... ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ ಅವಳು, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುದ್ದಾದ ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲು ಸುರಗಿ, ರಂಜ, ಜಾಜಿ ದೇವ ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವಿನಂತವಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗುಳು ನೋವಿನಲ್ಲೊಂದು ಪಾಲು ನೀಡಿ ಬೇಡಿ ಪಡೆದವಳು ಬುಟ್ಟಿಯ ತುಂಬ...

ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗಳು

ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುತಿದೆ ನಾಕು ಹೆಡೆಯ ನಾಗರದಂತಿದೆ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಹೆಡೆ ಮಣಿಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿವೆ ಬಾಗಿದೆ ಬಳುಕಿದೆ ವಿಷದ ಹೊಳೆ ಹರಿದಂತಿದೆ ಎಲ್ಲವ ನುಂಗಲು ಕಾದಂತಿದೆ ಗರಿ ಗರಿ ನೋಟಿನದೇ ಮಾಟ ಭಾರೀ...

ಇನ್ನು… ರಾಧೆ ಇಲ್ಲ…

ನಾನು ರಾಧೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ರಾಧೆಯಂಥ ರಾಧೆ ನಾನು ವಿವಶಳಾದೆನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ! ಕೊಳಲ ನುಡಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕರೆದೆಯಲ್ಲ ನವಿಲಿನಂತೆ ಒಲವು ಗರಿಯ ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ನಿಂದೆ ಮಿಂಚು ನೀನು ತಂದೆ...

ಹೇಳೊಲ್ಲ….

ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದನಲ್ಲ ಎಂಥಾ ತಳಮಳ! ಏನಂದ? ಏನಂದ? ನೆನಪಿಲ್ಲ! ಏನಂದ? ಏನಂದ? ನೋಡಿಲ್ಲ! ಗುರುತಿಲ್ಲ.... ಕಲೆತಿಲ್ಲ.... ಅಂದನಲ್ಲ... ಇಲ್ಲ ಅವ.... ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ! ಉಂಗುರ ನೀರು ಪಾಲಾಯಿತೋ ಮೀನು ಪಾಲಾಯಿತೋ ತಾನೇ ಕಳಚಿಕೊಂಡಿತೋ...

ಷೇರು ಪೇಟೆ ಕುಸಿಯುತಿದೆ…

ತಂಗಿ... ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿಯುತಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡುಗುತಿದೆ... ಕರಡಿಯೊಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ ಗೂಳಿಯೊಂದು ತಿವಿಯುತ್ತಿದೆ ಗುಳ್ಳೆಯೊಂದು ಒಡೆಯುತಿದೆ ಕೊಳ್ಳೆಯೊಂದು ಕರಗುತ್ತಿದೆ... ಅಕ್ಕ... ಷೇರುಪೇಟೆಯೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ! ಇಲ್ಲಿ.... ಕೇಳಿಲ್ಲಿ.... ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ಭಾರಿ ಹಡನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಂತೆ ನಿಜವೇನೇ?...

ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಆಟ

ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಆಡಿಕೊಂಡಿರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದಿರು ಹೂಂಗುಟ್ಟಿತು ಮಗು ಮುಖದ ತುಂಬ ನಗು ಹೊರಳುತ್ತಾ ಉರುಳುತ್ತಾ... ಅಂಬೆಗಾಲನು ಇರಿಸಿತು ಲಜ್ಜೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತೊಟ್ಟು ತಿಪ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನಿಟ್ಟಿತು ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳು ಹೋ... ಎಂದಿತು...

ಹುಚ್ಚು

ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪಾಷಾಣವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ..... ತುಂಬಿದೆ, ತುಳುಕಿದೆ ತೊರೆದು ಭೀತಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಲಾರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಸಾಯಲಾರೆ ಒಂದು ಯುಗವೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲ.... ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ನಾಕು ರಸ್ತೆ...