ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್

ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ ಹಾಡಿದರು ವೈದಿಕ ಋಷಿಗಳು ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮನಸು ಎಂದು ಮನಸು ಬೀಳುವುದೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಂಡವೇ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತೀ ತೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ ಬೀಳದಿರಲಿ ಮನಸ್ಸು...

ಬಸವ

ಬಸವನೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಅವನೇ ನನ್ನೆದೆಯ ಗುರು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಡಲು ತಾಕುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ ನನಗಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತದೆ ಅವನೆದೆಯ ಕಡಲು ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಇವ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಪುಟಿಯುವ ತತ್ಪರತೆಯ...

ನನ್ನ ಹುಡುಗ

ಎಂಥ ಚೆಲುವ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಅದನು ಹೇಳಲಿ ಹೇಳಲಾರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದೂ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟುದೇನು ಮೈಯೆ ಮನವೆ ಒಲವೆ ಚೆಲುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯ ಹಿಗ್ಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಬಲವೆ...

ಈ ಮರ

ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಚಿಗುರುವಾಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೋಹದದ ಬಾಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಒದೆಯಲೊಬ್ಬ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಂದಾನೋ ಬಂದಾನೋ ಸವಾರ ಯಾವ ಊರಿನ ಸರದಾರ ಇವನೆದೆ ಒಸರಿತು ದ್ರವವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹರಿದನಿವ ನನಗಾಗಿ ಹೂ ಮುಡಿಯಿತು...

ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ

ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ ಈಗ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ. ಕಸ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೂರುತ್ತಿದೆ ಅಂದಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಬಯಕೆ ದಾಂಗುಡಿ ಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದಾಗುವಾತುರ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ...

ಒಡೆದ ಕನಸು

ಕನಸುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಕೈ ಜಾರಿ ಕೆಳಬಿದ್ದು ಚೂರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮೂಡಿ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯಗಳೇ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಆಕಾರ ಪಡಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು...

ಬಿಗಿಯಾದ ಬಳೆ

ಏರಿದ ಬಳೆ ಕೈಗೇರಿದ ಬಳೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಗಿಯಾಯಿತೆ ಕಳಚಲೇಬೇಕೆ ಹೌದು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಕಳಚಿ ಇನ್ನೊಂದು, ದೇಹ ಕಳಚುವ ಆತ್ಮ, ಹಂಸದ ಅನಂತ ಯಾತ್ರೆ, ಸಾಕೆ? ಕಳೆದದ್ದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಐದು ದಶಕ ಎಂಥ...

ಪಾಠ

ಅನುದಿನವೂ ಪಾಠ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕು ಅನಂತ ನಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಶಾಂತ ಹೊಯ್ದಾಡಬೇಡ ಅತ್ತಿತ್ತ ನಿಲ್ಲು ನೀನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವವರು- ಅವರಿಗದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರಸವನ್ನು ಕಸ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಿಡು...

ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿರದ ಹಾಡು

ಕೀಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಒದರಿತು ಕೈಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಗರಿ ಕವಿತೆಯ ಹಾಳೆಗಳು ಕೈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಮೊದಮೊದಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚರ್ಚೆ ಸಲಹೆ ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಕವಿತೆಯ ಸಾಲು, ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಸಿದ್ಧ...

ಯೌವನ

ಯೌವನವೆಂದರೇ ಹೀಗೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮರದ ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹುರುಪು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಕಾಯನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಒಕ್ಕಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರು ಮುಂದೆ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋದೀತು ತಡಮಾಡಿದರೆ ನಿಲ್ಲದಿರು ಹಿಂದೆ...