ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂವು

ಅನಿಸಿಕೆ

ಪ್ರೇಮದ ಅಂತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ ಅನಂತ ಧಗಿಸುವ ಹಗಲುಗಳು ಜಾತ್ರೆಯಾದರೆ ವಿರಹದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮೌನ ರಾಗಗಳು.

ಲೆಕ್ಕ

ನಿನ್ನ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆಆಗಾಗ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲುಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೇನೆಆದರೇನು ಮಾಡಲಿನಕ್ಷತ್ರಗಳೆನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ!! *****

ಕ್ಷಣಗಳು

ಹಗಲು ಮೊದಲೋ,ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲೋ,ಕಣ್ಣಂಚಿನ ನೀರು ಮೊದಲೋ,ಹೃದಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮೊದಲೋ,ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತದೆನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಸೋನೆ ಮಳೆಯಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ. *****

ಕನಸು

ನಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೊ ಕನಸುಗಳೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆ- ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದೆ, ತಿರುಕನ ಕನಸಿನಂತಾದೀತು ತಿರುಕಿಯಾಗಬೇಡ ಎಂದಾಗ.

ಮಾತು

ಚಳಿ ಎನ್ನುವ ಹುಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಕನಸಿನ ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಮೆದ್ದಾಗ ಚಿಮ್ಮುವ ನೀರಿನಂತೆ ಮೈ ನಿಮಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಾತು ರಗ್ಗಿನೊಳಗೆ ಕಾವೇರಿಸುವದು. *****

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ

ಹಸಿ ಹಸಿಯಾದ ನೋವಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಚಕ್ರದ ಮೊಣಚು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬರ್ಫು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಕೈಗೆ ಜಿಗುಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. *****

ಅವಳ ನಗು

ಅವಳು ಹಲ್ಕರಿದು ಊರಗಲ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕಾಗ, ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆಯದಷ್ಟೇ ನೆನಪಲ್ಲ, ಅದರ ಒಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹೇರು ಪೇರು ಕಲ್ಲಿನ ಸಾಲುಗಳದೂ ನೆನಪು. *****

ನಿನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ

ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆ ಮನೆಕಟ್ಟು ಹೂವು ಬೆಳೆಸೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಟ್ ಕೊಳ್ಳವದೆಂದು ಬಂಗ್ಲೋ ಕಟ್ಟುವದೆಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಳೆಸುವದೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲೇ?!! *****

ತುಡಿತ

ತಂಗಾಳಿಯೆಂದು ಕಿಡಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಕರ್ಟನ್ ಎಳೆದದ್ದಾಯಿತು – ಆದರೇನು ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿಯ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಒಳನುಸುಳುವುದೆ? *****