ಆಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಗೋಲಿ
ಮಾತಾಡೋದ್ನೋಡಿದರೆ
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)