ಈಗಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ ಭೀಕರ ಆಘಾತ
ಚಾಲಕರ ಸ್ವಚ್ಫಂದತೆಯ ವಿಹಾರ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ
*****