ಅಧಿಪತಿಯು ನೀನೇ

ಅಧಿಪತಿಯು ನೀನೇ ಅಂತಿಜನಾಭನೇ ಎನ್ನಾಧಿಪತಿಯು ನೀನೇ| ನೀ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಃಪತನು ನಾನೇ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತನೆ ಕೈಬಿಡದೆನ್ನನು ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೇ|| ನನ್ನ ಇತಿಯು ನೀನೇ ಮತಿಯು ನೀನೇ ಗತಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಮೃತಿಯು ನೀನೇನೇ| ನನ್ನ...
ನಿದ್ರೆ… ನಿದ್ರೆ… ನಿದ್ರೆ…

ನಿದ್ರೆ… ನಿದ್ರೆ… ನಿದ್ರೆ…

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರೊಬ್ಬರು ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವ ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಆ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಆಂಟಿನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಟೆನಾ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಮಿದುಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ...

ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ದಿನದ ಗುಣವೇ ಕುಸಿದಿರಲಿನ್ನೆನ್ನದೇನು ?

ಯುಗ ಯುಗಗಳೊಂದೊಂದೆ ಕಳೆಯುತಿರೆ ಲಘುವಾಗುತಿಹುದೆಲ್ಲ ಮನುಜ ಸಾಮರ್‍ಥ್ಯ ಹೊಗೆಯುಗಿವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಹೆಗಲ, ತೊಗಲ, ಕಂಗಳಾ ಶಕ್ತಿ ಇದಕಾಹುತಿಯು ಲಘು ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯವೆನ್ನದೀ ದಿನದ ಮಿತಿಯು - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****