ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೇನು ಎಂದು

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೇನು ಎಂದು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಸೋತು ಶರಣಾದೆನು| ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಭದಲಿ ತೇಲಿ ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೆನು || ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಲಿ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆನು| ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಲಾಪನೆಯಲಿ ಮಿಂದು...

ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಿ ಜೀವವೇ

ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಿ ಮರಳಿಬಂದ ಜೀವವೇ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ ನನ್ನೊಲವೇ|| ಏಕೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಾ ಆತಂಕವು| ಪ್ರೀತಿಯಲಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕಲಹಗಳು ಸಹಜವೇ| ಪ್ರೀತಿಯಲಿ...

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರುನೂ

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರುನೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ | ಹೆಂಡತಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋ, ನೆರೆಮನೆಯವರ ಅಹಿತಕರ ಜೀವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತೊರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೋ|| ವಾಸ್ತವದಲಿ ಕಠಿಣವೆನಿಸಿದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೋ ಹೆಣಗಾಡಿ ಜೀವತೇಯ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ...

ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ಸತ್ಯ| ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿನ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಕರುನಾಡು| ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ನಾಡು|| ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು ಈ ಕರುನಾಡು ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರು ಈ ಕನ್ನಡನಾಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನೆಮಾತು ಈ...

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸೋಣ| ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಗುತ ಕನ್ನಡ ತನದಲಿ ಬಾಳೋಣ| ಕನ್ನಡಸೇವೆಯ ಮಾಡುತ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ|| ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಿಸೋಣ| ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯನು...

ನಿಂದಿಸದಿರು ನೀ ಕಾಲವನು

ನಿಂದಿಸದಿರು ನೀ ಕಾಲವನು ವಿಧಿಯ ನೆಪಮಾಡಿ| ದೂಷಿಸದಿರು ನೀ ಈ ಜನ್ಮವನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕರ್ಮನು ಹಗೆಮಾಡಿ|| ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕಲು ಸಾದ್ಯವೇನು?| ಬಿಲ್ಲನೆತ್ತಿ ಬಾಣವ ಹೂಡದೆ ಬರೀ ಠೇಂಕರಿಸಿದರೆ ಗುರಿಯತಲುಪಲು...

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಆಸರೆ

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಆಸರೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ| ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು| ಆ ಬೆಳಕಲಿ ಬಾಳ ಹುಡುಕುವುದೇ ಬದುಕು|| ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೇನೇ ಜೀವನ ಇಲ್ಲದಿರೆ ನೀರಸ ಯಾನ| ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೇನೇ ಚೇತನ ಇಲ್ಲದಿರೆ...

ನೊಯ್ಯದಿರು ಮನವೇ

ನೊಯ್ಯದಿರು ಮನವೇ ಯಾರೇ ತುಚ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ| ತಳಮಳಿಸದಿರು ಜೀವವೇ ವಿಪರೀತ ಪೃಚ್ಚರ ಮಾತಿಗೆ|| ಅವಮಾನ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಕಾಯುವವರು ಕೆಲವರು| ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಜೀವವೇ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಮೆಲ್ಲಗೆ|| ನಿನ್ನ ಒಳಮನಸನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳು ಇದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ...

ಮಲಗು ಮಗುವೇ

ಮಲಗು ಮಗುವೇ ಜೋಗುಳ ನಿನಗೆ| ನಿದಿರಾ ದೇವತೆ ಬರುವಳು ಬಳಿಗೆ| ಆಟವನಾಡಲು ನಿನ್ನಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯೈವಳು ನಿನ್ನನು ಆ ಚಂದ್ರನ ಲೋಕಕೆ|| ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮೊಗವ ನೋಡುತಲಿ ಹರ್ಷದ ಹೊಳೆಯಲಿ ತೇಲಿಸುತಲಿ| ಬಗೆಬಗೆ ನಾಟ್ಯವ...

ನೂರು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನಗೆ

ನೂರು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನೀನೇ ತಾಯಿ ಯಾಗಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ನನ್ನ ಮನದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ| ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೂರು ವರುಷ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನಾಸೆಯಾಗಿದೆ| ನಿನ್ನ ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಸದಾ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಸೆ ಮನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದೆ||...