ಜಾನಕಿತನಯಾನಂದ

ಕವಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಕ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಟ್‍ವೇರ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಆಗಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರ ಹೆಸರು ಆನಂದಾಚಾರ್.ಟಿ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ "ಜಾನಕಿತನಯಾನಂದ". ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸುಗಮಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ, ಜೀವನ ತರಂಗಗಳು, ಮಂಥನ, ಚಕ್ಷು ಹಾಗು ಅಕ್ಷಯ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#ಕವಿತೆ

ಅವ್ವ

0

ಅವ್ವ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತಾಕೆ | ಅವ್ವ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ನುಂಗಿ ನಡೆದಾಕೆ | ಅವ್ವ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲವನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಾಕೆ|| ಅವ್ವ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ನಡೆದಾಕೆ| ಅವ್ವ ಈ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನೆಚ್ಚಿನಾಕೆ| ಅವ್ವ ಹರಿದ ಸೀರೆಯ ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ಉಟ್ಟು ಕೂಲಿಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಾಕೆ|| ಅವ್ವ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಾಕೆ ಅವ್ವ ಕಡು ವಾಸ್ತವವ […]

#ಕವಿತೆ

ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಏಕೆ?

0

ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಏಕೆ? ಕಣ್ಣ ನೀರಲಿ ಕೈಯ ತೊಳೆವೆ| ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯದು|| ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನರಿತು ಬಾಳಿದರೇ ನೋವ ಸಹಿಸಬಹುದು|| ಹುಟ್ಟು ಖಚಿತ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿ ಬರುವಂತೆ ನೋವು ಸಹ ಸದಾ ಸುತ್ತಾ ಸುಳಿದಾಡುತಿಹುದು|| ಇಂದು ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಕೆ| ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಲೇ […]

#ಕವಿತೆ

ಅಧಿಪತಿಯು ನೀನೇ

0

ಅಧಿಪತಿಯು ನೀನೇ ಅಂತಿಜನಾಭನೇ ಎನ್ನಾಧಿಪತಿಯು ನೀನೇ| ನೀ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಃಪತನು ನಾನೇ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತನೆ ಕೈಬಿಡದೆನ್ನನು ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೇ|| ನನ್ನ ಇತಿಯು ನೀನೇ ಮತಿಯು ನೀನೇ ಗತಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಮೃತಿಯು ನೀನೇನೇ| ನನ್ನ ಪಾಪಪುಣ್ಯದ ಫಲಾನುಫಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಗುರುದೈವ ನೀನೇ|| ಆಡಿಸುವವನು ನೀನೇ ಅಳಿಸುವವನೂ ನೀನೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೆ ಅನಂತನಾಭನೇ ಮಂಗಳಕರನೆ […]

#ಕವಿತೆ

ಬದುಕು ಇದು ಹೀಗೆ

0

ಬದುಕು ಇದು ಹೀಗೆ ಅದರ ರೀತಿಯೇ ಹಾಗೆ|| ಯಾರ ಮಾತ ಕೇಳದದು ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ನಡೆವುದು|| ಏನಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಸಾಗುತಲಿ ಹೀಗೆ| ಸುಖ ದುಃಖವನು ಸಮನಾಗಿ ನೀಡುತಲಿ|| ಹಿರಿಯರಿರಲಿ ಕಿರಿಯರಿರಲಿ ಭೇದ ಭಾವವ ತೊರದು| ಹಣವಂತನೆ ಆಗಲಿ ದೀನ ಬಂಧುವೇ ಆಗಲಿ ಯಾರ ಗಣನೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದು|| ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವ ದಯೆಯಿಲ್ಲ ಅದಕೆ ಯಾರ […]

#ಕವಿತೆ

ಇರು ನೀನು ಇಲ್ಲದಿರು ನೀನು

0

ಇರು ನೀನು ಇಲ್ಲದಿರು ನೀನು ಸುತ್ತುವೆ ನಿನ್ನಗುಡಿಯ| ಕೊಡು ನೀನು ಕೊಡದಿರೂ ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ|| ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ಈ ಸುಂದರ ಜಗವ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಕೊಡು ನೀನು ಸದಾ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿ ದುಡಿದು ಉಣ್ಣುವಾ ಛಲವ|| ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಹೃದಯವನು ಇತ್ತು ಸುಗುಣ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಬಿತ್ತುನೀ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆಯ ಎಲ್ಲರೊಳೊಂದಾಗಿ ಬಾಳುವಾತನವ|| ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಕಣ್ಣುಗಳ […]

#ಕವಿತೆ

ಅಪರಾಧಿಗಲ್ಲವೇ ಶಿಕ್ಷೆ?

0

ಅಪರಾಧಿಗಲ್ಲವೇ ಶಿಕ್ಷೆ? ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೇತಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ| ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಲ್ಲವೆ ದಂಡ ನೋಡಿದ ಸತ್ಯಕೇತಕೆ ದಂಡ|| ಮನುಜ ಅಧರ್ಮದಿ ನಡೆದು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾದನೆಗೆ ಏನಬೇಕಾದರು ಮಾಡುವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರು ಸುಳ್ಳ ಹೇಳುವನು| ಧರ್ಮದಿ ಬದುಕುವ ಜನರ ಬಲಿಪಶುವ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಟಾಹಾಸದಿ ಮೆರೆಯುವನು|| ಕೋತಿ ಮೊಸರನು ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ವರಸಿದಂತೆ| ಹಣವಂತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕೊಂಡು, ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳ ತಿರುಚಲಾಗಿ| ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ […]

#ಕವಿತೆ

ಏಕಿಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ?

0

ಏಕಿಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಾತಿಗೆ| ನಮ್ಮ ಮಧುರ ಪ್ರೀತಿಯನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆಯಾ ನನ್ನೊಂದು ಹುಸಿ ಪಿಸುಮಾತಿಗೆ|| ನೀನು ಎಷ್ಟಾದರೂ…ಹೇಗಾದರೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ನಗಬಹುದು | ನೀನು ಏನಾದರು ಅನ್ನಬಹುದು ನನ್ನಮೇಲೆ| ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಊ ಹ್ಞೂ..! ಕೋಪ ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಮೇಲೆ|| ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುವು ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಸರಕು ಗಂಡಿಗೆ| […]

#ಕವಿತೆ

ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದು

0

ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಆಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು| ಆಸೆಪಡುವುದೊಂದು ನಿರಾಸೆ ತರುವುದಿನ್ನೊಂದು|| ಮನ ಬಯಸುವುದೊಂದು ವಿಧಿ ನೀಡುವುದಿನ್ನೊಂದು| ಹೀಗೆಯೇ ಜೀವನ ಆ ವಿಧಿಯ ವಿದಿವಿಧಾನ| ಅದರೂ ಭಯಪಡದೆ ಬಾಳಸಾಗಿಸಬೇಕು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರಬೇಕು|| ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿರಬೇಕು| ಅನುದಿನ ಆರಾಧಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಆಚರಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು| ಕಾಯಕವ ಮಾಡುತ ಹರಿಯ ಭಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು|| ಏನೇ ಬಂದರು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಈಜಿ ಈ […]

#ಕವಿತೆ

ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ

0

ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ || ಬರಿದಾದ ಈ ಮನಕೆ ಮುದವ ನೀ ನೀಡಲು| ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ ಈ ವಸುಂಧರೆಯ ನವ ವಧುವಾಗಿಸೆ ರೇಷಿಮೆ ನವ ವಸ್ತ್ರವಾಗವಳ ಸಿಂಗರಿಸೆ|| ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗೆ ಹಂದರವ ಅಣಿಮಾಡಿ| ಆಲಿಸಲು ಕುಳಿತಿರುವೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನ ಇಂಚರವ, ಹೂ ದುಂಭಿಗಳ ಝೇಂಕಾರವ|| ಬರಿದಾದ ಈ ಗಿರಿ ಕಂದರ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಬಾಹುಗಳಲಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಉದಯಿಸು ರವಿತೇಜನೇ ನೀನು

0

ಉದಯಿಸು ರವಿತೇಜನೇ ನೀನು ಹೊಂಗಿರಣವ ಹೊರ ಸೂಸುತ| ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೆ ಕಾದಿಹಳು ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಾಹುಬಂಧನದಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಲು ಹುಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಮೇಲೆ ಮಲಗಿ|| ಉದಯಿಸು ರವಿತೇಜನೇ ನೀನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರವನಾಲಿಸುತ| ಉದಯಿಸು ರವಿತೇಜನೇ ನೀನು ಝುಳು ಝುಳು ಹರಿವ ನದಿಯ ನಿನಾದವನು ಕೇಳುತ|| ಉದಯಿಸು ರವಿತೇಜನೇ ನೀನು ಕರ್ಮವೀರ ನೇಗಿಲಯೋಗಿಯ ಪ್ರಣಾಮವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ| ಉದಯಿಸು ರವಿತೇಜನೇ […]