Hamsa R

#ಕವಿತೆ

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು-ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು

0

ನಿನ್ನ ದನಿಯಲಿ ಉಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದವರ ಹಾಡಾಗಿ ಗೆಳೆಯಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ || ನಿನ್ನ ದನಿಯಲಿ ಇಂಪು ತಂಪಾಗಿ ಶೃತಿಲಯದಿ ಕೂಡಿದ ಧನ್ಯತೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಡಾಗಿ ಗೆಳತೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ || ನಿನ್ನ ದನಿಯಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಜೀವ ತುಡಿತದಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತ ನೂರಾಸೆಗಳ […]

#ಕವಿತೆ

ಹೂ ನಗೆ ಬೀರಿದಾಗ – ೨

0

ಹೂನಗೆ ಬೀರಿದಾಗ ಹೂ ಮಳೆ ಗರೆದಾಗ ನನ್ನವಳ ಮೊಗವು ಅರಳಿತ್ತು || ಬಾನು ನಕ್ಕಾಗ ಬಾಳು ಹಸನಾದಾಗ ನನ್ನವಳ ಮನವು ಸೆಳೆದಿತ್ತು || ಮೌನ ಸೆಳೆದಾಗ ಮಾತು ಬರದಾಗ ನನ್ನವಳ ಭಾವವೂ ಹೊಳೆದಿತ್ತು || ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ್ಹಾಂಗ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಳೆದಾಗ ನನ್ನವಳ ಅಧರ ಕರೆದಿತ್ತು || ಜೀವ ಬೆಸೆದಾಗ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾದಾಗ ನನ್ನವಳ ಕನಸು ಮಿನುಗಿತ್ತು […]

#ಕವಿತೆ

ಹೂ ನಗೆ ಬೀರಿದಾಗ

0

ಹೂ ನಗೆ ಬೀರಿದಾಗ ಹೂ ಮಳೆಗರೆದಾಗ ನನ್ನವನ ಮೊಗವು ಅರಳಿತ್ತು || ಬಾನು ನಕ್ಕಾಗ ಬಾಳು ಹಸನಾದಾಗ ನನ್ನವನ ಮನವು ಸೆಳೆದಿತ್ತು || ಮೌನ ಸೆಳೆದಾಗ ಮಾತು ಬರದಾಗ ನನ್ನವನ ಭಾವವೂ ಹೊಳೆದಿತ್ತು || ಜೀವ ಬೆಸೆದಾಗ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾದಾಗ ನನ್ನವನ ಕನಸು ಮಿನುಗಿತ್ತು || ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಮನಸು ಹಗುರಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಿದಿತ್ತು […]

#ಕವಿತೆ

ಮೋಹನ ಮುರಳಿ

0

ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಾ ಸಂಜೆಯಲಿ ಕೊಳಲನಾದದ ಅಲೆಗಳು ರಾಧೆಯ ಮನವನು ಕಾಡುವುವು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಳು ಮುಕುಂದಾ || ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು ಕಾಣದಾಗಿರುವೆ ಕಾಣುವಾತುರದಿ ರಾಧೆಯ ಕಂಗಳು ಮುದ್ದಾಡುವಾತುರದಿ ಮನವು ವಿರಹದ ವೇದನೆಯಲಿ ರಾಧೆಯೂ || ಚಂದ್ರ ತಾರಾ ಚಕೋರಿ ಅಣಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತಿಹರು ಮೋಹನ! ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಳೋ […]

#ಕವಿತೆ

ತವರೂರ ಹಾದಿಯಲಿ

0

ತವರೂರ ಹಾದಿಯಲಿ ಹೂವು ಚೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯ ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನ ಕುಡಿಯ ತಾರೆಂದು ಒಡಲ ಮಡಿಲ ತುಂಬಿ ಬಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದಿರಿ! ಎನ್ನ ಸಖಾ ನಾನಿಲುವೇನೆ || ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳಗುವ ದೀಪವೆಂದೂ ಆರದೆ ಉಳಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾವದುಸಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಲವ ಕಾಯುವೆ ಬರಬಾರದೆ ಸಖ ಚಂದಿರ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಭಕೆ || ಬಾಳ ಒಲವಿನ […]

#ಕವಿತೆ

ನನ್ನ ಹಾಡು

0

ನನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡಿನಾನಂದದ ರೂಪ ಜೀವ ಜೀವ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ | ಮನುಜ ಮನಕೆ ತಂಪು ನೀಡಿ ಬಾಳಿನಂಗಳದಲಿ ಬೆರೆಯಲಿ | ಮನವು ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿ ತೂಗಿ ನೊಂದ ಜೀವಿಗೆ ನಲಿವಾಗಲಿ ! ಬೆರೆತಾದ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ವರವಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಪ್ರೇಮ ಸುಧೆಯಾಗಲಿ ! *****

#ಕವಿತೆ

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ

0

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮಾತನಿರಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಿಸುವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನೆಳೆಯಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಧೆ ನಾನು ||ಪ್ರೀ|| ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮನವ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೆ ನೀನು ||ಪ್ರೀ|| ಬರಿದಾಗುವುದು ಬೃಂದಾವನ ಕೊಳಲನಾದ ವಿಲ್ಲದೇ || ಹರಿಯುತಿಹಳು ಯಮುನೆ ಕೆಳೆಯ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ||ಪ್ರೀ|| ಭಾವನೆಗಳ ಒಲುಮೆಯಲಿ ಹುಡುಗಿ […]

#ಕವಿತೆ

ತ್ಯಾಗಮಯಿ ನೀ ಪೂರ್ಣಮಯಿ

0

ತ್ಯಾಗಮಯಿ ನೀ ಪೂರ್ಣಮಯಿ ನಿನ್ನ ಅಮರ ಭಾವನ ಅಮರಮಯಿ || ಜನಕನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನೀ ಜಾನಕಿಯಾದೆ ರಾಜಕುವರಿ ಎನಿಸಿ ನೀ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದೊಲಿದು ರಾಮನ ವರಿಸಿದೆ || ದಶರಥನ ಸೊಸೆ ಎನಿಸಿ ಕುಲವಂತಿಯಾದೆ ರಾಮ ವನವಾಸದಿ ನೀ ಬಲು ನೊಂದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದೊಲಿದು ಆದರ್ಶ ಸತಿಯಾದೆ || ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ […]

#ಕವಿತೆ

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಟದಲಿ

0

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಟದಲಿ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ || ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಹಸಿರಾಯ್ತು ||ಅಮ್ಮ|| ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದಲಿ ಹಾಲಾಹಲ ಮಂಥನದಿಂದ ಅಮೃತವಾಯ್ತು ||ಅಮ್ಮ|| ನಿನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಕರುಳಬಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರ ನರನಾಡಿ ಮಿಡಿತವು ||ಅಮ್ಮ|| ನೀನೇ ದೈವ ನೀನೇ ಭಾವ ನೀನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಿಯು ನೀನೇ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು […]

#ಕವಿತೆ

ಹರಿಚರಣ ರತನ

0

ಹರಿಚರಣ ರತನ ಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ನಂದಲಾಲ ಯಶೋದಾ || ಮುರಳಿಗಾನ ಆನಂದ ಯಮುನಾ ತೀರ ಗೋಪಿ ರಾಧಾ ಮನ ವಿಹಾರಿ || ಮದನ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ ಗಾವತ ವೇದ ಪುರಾಣ ವಿಹಾರಿ || ಸುರನರ ಪೂಜಿತ ಸೇವಕ ಜನಮನ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಗಿರಿಧಾರಿ || ವಾಸುದೇವಸುತ ಭಕ್ತಾಧಿಪತಿ ಪಾಂಡವ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಿತ ಧಾರಿ || ವಿಶ್ವರೂಪ ದರುಶನ […]