ಹಂಸಾ ಆರ್‍

#ಕವಿತೆ

ಎನ್ನ ಕಾಯೋ

0

ಎನ್ನ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ನಿನ್ನನೇ ಬೇಡುವೆ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತನೂ ನೀನೆನಿಸಿ ನಿರುತವೂ ಕಾಯೋ ಕರುಣೆಯ ಹರಸಿ ||ಎ|| ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ದಯಾಸಿಂಧು ಅನುವ್ರತವೂ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಿಸು ||ಎ|| ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧುಬಳಗ ಸಖಭಾವನೂ ನೀನೇ ||ಎ|| ಪಾಪಗಳ ತೊರೆದು ಪಾವನವಾಗಿಸು ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸು ||ಎ|| ಭವಸಾಗರ ಭವರೋಗಗಳ ತಡೆದು ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಒಂದು ಹಣತೆ ಸಾಕು

0

ಒಂದು ಹಣತೆ ಸಾಕು ಮನೆಯ ಬೆಳಗಲು ಕೋಟಿ ಕಿರಣಗಳೆ ಬೇಕು ತಾಯಿನಾಡ ಬೆಳಗಲು || ಕೋಟಿ ಕಿರಣಗಳಲಿ ಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ತಾಯಿ ನುಡಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಮನಸು || ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇವಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂದಲ್ಲ […]

#ಕವಿತೆ

ಕವಿಯುತಿದೆ ಮೋಡ

0

ಕವಿಯುತಿದೆ ಮೋಡ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಕಂಪ ಹೀರಿ ನನ್ನೆದೆಯ ಭಾವ ತುಂಬಿ ಚದುರಿದೆ ಮೋಡ ಬಾನಲಿ || ಕರಗುತಿದೆ ಮೋಡ ಸುಳಿಗಾಳಿ ತಂಪಲೆರೆದು ನನ್ನದೆಯ ಕಾಮನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ || ಹಸಿರಾಗುತಿದೆ ನೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ತುಂಬಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಭಾವ ಸಂಗಮದಿ ನಿಶೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಉಸಿರಾಗಿ || *****

#ಕವಿತೆ

ಅವ್ವನ ಹಸಿರ ರೇಶಿಮೆ

0

ಅವ್ವನ ಹಸಿರ ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾವು || ಮೇಘವರ್‍ಣಗಳ ನಡುವೆ ಹೂವು ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗೆ ಅವಳ ಸೆರಗ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನಾವು || ಅವಳ ತನುಮನದ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಗಳ ಉಳುಮೆ ಗರಿಯಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ನವಿಲುಗಳು ನಾವು || ಸಾವಿರದ ಸಹಸ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಬಲ ಧೀರ ವೀರ ಬೆಂಗಾವಲಿಗರು ನಾವು || ಅವಳ ಒಡಲಲಿ ಹುಟ್ಟಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ

0

ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ ಹಕ್ಕಿ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ || ಆ ಮರ ಈ ಮರ ನೆಲ ಮರ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಮರ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳ ಗೂಡುಗಳ ತೂರಿ ಹಾರ್‌ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೊ || ಯಾವ ಜೀವ ಜೀವಿಗಳ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್‍ಮ ಅಂಗಸಂಗಗಳ ಬೆಸೆದು ಅರಿವಿನ ಅಂಗಿನ ತೊಟ್ಟು || ಬೆಳೆದ ಬೇಸಾಯ ಫಲ ಫಲವಲ್ಲ ಗಿಡಮರದ […]

#ಕವಿತೆ

ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆಯೇ

0

ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವೆ ಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯು ಕೇಳಿ ಬರುತಿದೆ || ಯಾವ ರಾಗದ ಭಾವವೂ ಯಾವ ತಾಳದ ವೇಗವೂ ಯಾರ ಪ್ರೇಮದ ಪಲ್ಲವಿಯು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ || ಎಷ್ಟು ದೂರವಿರುವೇ ನೀನು ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಡಗಿರುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಚರಣಗಳ ಸಾಲು ಬರೆಯುವೆ || ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಭ್ರಮರಗಳ […]

#ಕವಿತೆ

ಆ ಕಡಲ ನೀರ

0

ಆ ಕಡಲ ನೀರ ಭಾವನೆಗಳ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪದರ್‍ಶನ ಜುಳು ಜುಳು ನಾದದೊಡಲಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಗೀತ ಗಾಯನ || ತಬ್ಬಿ ತರುವನ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲತೆಯ ಮೊಗದಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ನನ್ನ ನಿನ್ನಾ ಬೆಸುಗೆ ಬಿಸುಪಲಿ ಪಡೆದ ಸಂತಸ ಅನುಪಮ || ಬಿರಿದ ತಾವರೆ ಒಡಲ ಮಧುವಿಗೆ ಭೃಂಗ ವೃಂದವು ನೆರೆದಿದೆ ನಿನ್ನ ಅರಳಿದ ಮೊಗವ ನೋಡಲು […]

#ಕವಿತೆ

ಮುಗಿದ ಕತೆಗೆ

0

ಮುಗಿದ ಕತೆಗೆ ತೆರೆಯ ಹಾಕಿ ಬಾಳ ಪುಟದ ತೆರೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿತು ಚಂಚಲ ಮನಸು ||ಇದು|| ಭಾವಲತೆಯ ದಳವ ಬಿಡಿಸಿ ಅರಳಿ ಚಂದ ಹೂವ ಮುಡಿಸಿ ಮುಡಿಯ ಏರಿ ಒಲವ ತೋರಿ ಮನವ ಸೆಳೆಯಿತು ಚಂಚಲ ಮನಸು || ಕತ್ತಲೆಯ ನೀಗಿಸಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಬೆಳಕನಿರಿಸಿ ಅಂಗಳ ಬೆಳಗಿ ಬೊಗಸೆ […]

#ಕವಿತೆ

ನಮ್ಮ ಊರು ಕನ್ನಡ

0

ನಮ್ಮ ಊರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ನೆಲವು ಕನ್ನಡ ನಾವೇ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು|| ಹಚ್ಚಿರಿ ಹಣತೆಯ ಹಣತೆಯಿಂದ ಹಣತೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬೆಳಗಿರಿ ನಾವೆ ನಾವು ಆಶಾಕಿರಣಗಳು|| ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನೆಲವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಬೀಡು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಕುಲಜರು|| ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಯಾರ ತಾಯಿ ಯಾವ ಮಡಿಲು ಭಾಷೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರಲಿ ಕತ್ತಲು […]

#ಕವಿತೆ

ಹೊಸ ವರುಷ

1

ಹೊಸ ವರುಷ ಹೊಸ ಹರುಷ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಮನುಜ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ|| ಫಲಿಸಲಿ ಕನಸು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ದನಿಯಲಿ|| ಕಷ್ಟಗಳ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಂಪನ್ನವು ಬರಲಿ ಅಕ್ಕರೆ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ದನಿಯಲಿ|| ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿ ಬಾಳಹಾದಿಯಲಿ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಾತನು ಇಹನು ಮರೆಯದಿರು ಎಂದಿಗೂ|| *****