ಹಂಸಾ ಆರ್‍

#ಕವಿತೆ

ಮೋಹನ ಮುರಳಿ

0

ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಾ ಸಂಜೆಯಲಿ ಕೊಳಲನಾದದ ಅಲೆಗಳು ರಾಧೆಯ ಮನವನು ಕಾಡುವುವು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಳು ಮುಕುಂದಾ || ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು ಕಾಣದಾಗಿರುವೆ ಕಾಣುವಾತುರದಿ ರಾಧೆಯ ಕಂಗಳು ಮುದ್ದಾಡುವಾತುರದಿ ಮನವು ವಿರಹದ ವೇದನೆಯಲಿ ರಾಧೆಯೂ || ಚಂದ್ರ ತಾರಾ ಚಕೋರಿ ಅಣಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತಿಹರು ಮೋಹನ! ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಳೋ […]

#ಕವಿತೆ

ತವರೂರ ಹಾದಿಯಲಿ

0

ತವರೂರ ಹಾದಿಯಲಿ ಹೂವು ಚೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯ ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನ ಕುಡಿಯ ತಾರೆಂದು ಒಡಲ ಮಡಿಲ ತುಂಬಿ ಬಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದಿರಿ! ಎನ್ನ ಸಖಾ ನಾನಿಲುವೇನೆ || ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳಗುವ ದೀಪವೆಂದೂ ಆರದೆ ಉಳಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾವದುಸಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಲವ ಕಾಯುವೆ ಬರಬಾರದೆ ಸಖ ಚಂದಿರ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಭಕೆ || ಬಾಳ ಒಲವಿನ […]

#ಕವಿತೆ

ನನ್ನ ಹಾಡು

0

ನನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡಿನಾನಂದದ ರೂಪ ಜೀವ ಜೀವ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ | ಮನುಜ ಮನಕೆ ತಂಪು ನೀಡಿ ಬಾಳಿನಂಗಳದಲಿ ಬೆರೆಯಲಿ | ಮನವು ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿ ತೂಗಿ ನೊಂದ ಜೀವಿಗೆ ನಲಿವಾಗಲಿ ! ಬೆರೆತಾದ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ವರವಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಪ್ರೇಮ ಸುಧೆಯಾಗಲಿ ! *****

#ಕವಿತೆ

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ

0

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮಾತನಿರಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಿಸುವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನೆಳೆಯಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಧೆ ನಾನು ||ಪ್ರೀ|| ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮನವ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೆ ನೀನು ||ಪ್ರೀ|| ಬರಿದಾಗುವುದು ಬೃಂದಾವನ ಕೊಳಲನಾದ ವಿಲ್ಲದೇ || ಹರಿಯುತಿಹಳು ಯಮುನೆ ಕೆಳೆಯ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ||ಪ್ರೀ|| ಭಾವನೆಗಳ ಒಲುಮೆಯಲಿ ಹುಡುಗಿ […]

#ಕವಿತೆ

ತ್ಯಾಗಮಯಿ ನೀ ಪೂರ್ಣಮಯಿ

0

ತ್ಯಾಗಮಯಿ ನೀ ಪೂರ್ಣಮಯಿ ನಿನ್ನ ಅಮರ ಭಾವನ ಅಮರಮಯಿ || ಜನಕನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನೀ ಜಾನಕಿಯಾದೆ ರಾಜಕುವರಿ ಎನಿಸಿ ನೀ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದೊಲಿದು ರಾಮನ ವರಿಸಿದೆ || ದಶರಥನ ಸೊಸೆ ಎನಿಸಿ ಕುಲವಂತಿಯಾದೆ ರಾಮ ವನವಾಸದಿ ನೀ ಬಲು ನೊಂದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದೊಲಿದು ಆದರ್ಶ ಸತಿಯಾದೆ || ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ […]

#ಕವಿತೆ

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಟದಲಿ

0

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಟದಲಿ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ || ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಹಸಿರಾಯ್ತು ||ಅಮ್ಮ|| ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದಲಿ ಹಾಲಾಹಲ ಮಂಥನದಿಂದ ಅಮೃತವಾಯ್ತು ||ಅಮ್ಮ|| ನಿನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಕರುಳಬಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರ ನರನಾಡಿ ಮಿಡಿತವು ||ಅಮ್ಮ|| ನೀನೇ ದೈವ ನೀನೇ ಭಾವ ನೀನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಿಯು ನೀನೇ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು […]

#ಕವಿತೆ

ಹರಿಚರಣ ರತನ

0

ಹರಿಚರಣ ರತನ ಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ನಂದಲಾಲ ಯಶೋದಾ || ಮುರಳಿಗಾನ ಆನಂದ ಯಮುನಾ ತೀರ ಗೋಪಿ ರಾಧಾ ಮನ ವಿಹಾರಿ || ಮದನ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ ಗಾವತ ವೇದ ಪುರಾಣ ವಿಹಾರಿ || ಸುರನರ ಪೂಜಿತ ಸೇವಕ ಜನಮನ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಗಿರಿಧಾರಿ || ವಾಸುದೇವಸುತ ಭಕ್ತಾಧಿಪತಿ ಪಾಂಡವ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಿತ ಧಾರಿ || ವಿಶ್ವರೂಪ ದರುಶನ […]

#ಕವಿತೆ

ಮನದೊಳಗಣ…

0

ಮನದೊಳಗಣ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೇ ದೇವ ಹೋ ದೇವ ಎಂಥ ಚೆಂದವೋ ಪಂಚ ತತ್ವವೆಂಬ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನಿಟ್ಟು ಗೋಡೆಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಒಳಗಣ ನೂಲುಗಳ ಸುತ್ತಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಗೂಡುಗಳನಿರಿಸಿ ಉಸಿರಾಗಿಸಿದೆ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಚೆಂದವೋ ಹೇ ದೇವ ಹೇ ದೇವ ಸತ್ಯಧರ್ಮವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಬಾಳಿಗೆ ತುಲಾಭಾರವೆಂಬ ತೂಕವನ್ನಿರಿಸಿ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಥ ಚೆಂದವೋ ಹೇ ದೇವ […]

#ಕವಿತೆ

ಮೋಹನ ಗಿರಿಧರ

0

ಮೋಹನ ಗಿರಿಧರ ನಾದ ರೂಪ ಮನ ಆನಂದನಂದ ಯಮುನಾ ವಿಹಾರಿ| ಸಂತ ಜನಸೇವಿತ ಭಜನ ಗಾನಮನ ಪ್ರಭು ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ || ಸುಂದರ ಸಖಿ ನಾಚತ ಗೋಪಿ ನಂದಲಾಲ ರಾಧ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗತ ಮಾನಸ ವಿಹಾರಿ || ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರತನ ಯಶೋದನಂದ ಮಮತಾಮಯಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಯಿ || ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಿವ್ಯಾಂಬರ ರೂಪಮನ ಹಂಸವಾಹನ ನಂದ ಮುರಾರಿ || […]

#ಕವಿತೆ

ಎದ್ದು ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ

0

ಎದ್ದು ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮೊಗವ ತೋರೋ | ಹಾಲ ಕಡಲ ಮಥಿಸಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಗಂಧವ ತೇದು ಪೂಸಿ ತುಳಸಿಮಾಲೆ ಕೊರಳೊಲು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವರೋ ರಂಗ || ಮುದ್ದು ಮೊಗಕೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಗಲ್ಲಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯ […]