ಉದಯಿಸಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ಉದಯಿಸಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು| ಉದಯಿಸಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅತಿರಥ ಮಾಹಾರಥರು|| ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯಂತವರು| ಕಡಲ ಭಾರ್ಗವ ಕಾರಂತ, ಪು.ತಿ.ನಾ, ಗೋಕಾಕಂತವರು| ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿಯನು ಬರಲೊಮ್ಮೆ...

ಹೋಲಿಸದಿರಿ ಈ ರಾಜ್ಯ

ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ| ಅಲ್ಪಾಯುಗಾಯುಷ್ಯ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ದೀರ್‍ಘಾ, ಸುದೀರ್‍ಘಾ ಯುಗಾಂತರದ ನಮ್ಮದೇಶವನೆಂದೂ ಹೋಲಿಸದಿರಿ|| ನೂರಾರು ಭಾಷೆ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿ ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಅಂತರಂಗವ...

ಇಂದಿನ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಚೇದನ

ಇಂದಿನ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಚೇದನ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಬರೀ ಸ್ವಾರ್ಥತನ| ನಾನೇ ಮೇಲೆಂಬ ಹುಚ್ಚುತನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆತುರಾತುರತನ| ನವಜೀವನದ ಅರ್‍ಥತಿಳಿಯದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಜೀವನ ಪಥನ|| ಇನ್ನೂ ಹಸೆಯು ಆರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚಪ್ಪರ ಸಡಿಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ|...

ನಾನು ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ

ನಾನು, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ದಿನದ ಭತ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತಿರುವೆನೇ?|| ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿ ನೀರು ಭೂಮಿ ಬೆಳಕನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ|| ಹೆತ್ತತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕರ್‍ತವ್ಯ ಮಾಡುತಿರುವೆನೇ? | ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಗುರುಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಾಜದ...

ಕಾಲವೆಂದಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾಲವೆಂದಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್‍ಯೋನ್ಮುಖನಾಗು| ಕಾಲವ ಅರೆಸುತ ಕಾಲವ ಕಳೆಯದೆ ಇಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿತನಾಗು|| ಭ್ರಮೆಯಲಿ ಬದುಕದೆ ಚಿಂತೆಯಲೇ ಮುಳುಗದೆ ಸಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ ನೀ ಮುಖಮಾಡು|| ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭದಿನವು ಈಗಿನ ಘಳಿಗೆಯೇ ಶುಭಘಳಿಗೆಯು| ಯಾವ ದಿನವೂ...

ಸ್ನೇಹಕಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನು

ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನು ಅಳೆಯಲಾಗದು| ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯವನು ಮುರಿಯಲಾಗದು|| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಮಧುರತೆಯು ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಸಹೃದಯತೆಯು| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಲಾಂಛನವು ಸ್ನೇಹವೊಂದು ವಿಶಾಲತೆಯು|| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಯು ಬೆಸೆವುದದು ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗಳನು| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಭಾವವು ಸ್ನೇಹವೊಂದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವು||...

ಬಾರೇ… ಬಾರೇ….

ಬಾರೇ... ಬಾರೇ.... ನನ್ನೊಲವ ಗೆದ್ದ ನೀರೆ| ಬಾರೇ ಬಾರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ನೀರೆ| ನೀರೆ ನೀರೇ ನೀ ಚೆಲುವಲಿ ಮಿಂದ ಅಪ್ಸರೆ|| ತೋರೆ ತೋರೇ ನೀಕರುಣೆಯಾ ತೋರೇ| ಒಲವಲಿ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನನು...

ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದೊಳು

ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದೊಳು ತಾವರೆ ಎಲೆಯೊಳು ನೀರಿರುವಂತೆ ಅಂಟಿರಬೇಕು, ಅಂಟದಿರಬೇಕು| ಸದಾನಗುವ ತಾವರೆಯಂತೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತಿರಬೇಕು|| ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಆಗರ | ಅಳೆದಷ್ಟು ಇದರ ಆಳ ಸಿಗದಿದರ ಪಾತಾಳ| ಈಗಿದು ಅತೀ...

ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ|| ಸೇನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ|| ಗಡಿಯ ಒಳಗೆ, ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪಡೆಯ ಕಟ್ಟುವವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ| ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ...

ಏನೇ ತಲೆಗೂ ಮೀಸೆಗೂ

ಏನೇ ತಲೆಗೂ ಮೀಸೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ| ಒಳ ಮನಸ್ಸೇಳುತಿದೆ ದೇಹಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು! ಆದರೂ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಒಪ್ಪದ ಮನಸನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್‍ಯವಿಂದು || ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಟೀನೇಜು ಹುಡುಗ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys