ಬಯಕೆ

ನಿನ್ನನರಿಯುವ ಅರಿವ ಚೆನ್ನ ನನಗೀಯುವುದು, ನನ್ನ ಈ ಬಯಕೆಯನು ಹಣ್ಣಿಸೈ ನೀನೊಲಿದು ! ೧ ಹೆರರು ತನ್ನವರೆಂಬ ಅರಿಕೆ ನಸುವಿಲ್ಲದೆಯೆ ನೆರೆದಿರುವ ಗರತಿಯರ ನೆರವಿಯನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ತೊರೆದ ಮೊಲೆವಾಲುಣಿಸಿ ಹೊರೆಯುವಾ ತಾಯನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಗುರುತಿಸುವ...

ಸ್ನೇಹಕಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನು

ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನು ಅಳೆಯಲಾಗದು| ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯವನು ಮುರಿಯಲಾಗದು|| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಮಧುರತೆಯು ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಸಹೃದಯತೆಯು| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಲಾಂಛನವು ಸ್ನೇಹವೊಂದು ವಿಶಾಲತೆಯು|| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಯು ಬೆಸೆವುದದು ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗಳನು| ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಭಾವವು ಸ್ನೇಹವೊಂದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವು||...

ಸ್ಮಶಾನ

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ; ಆ ಊರಿನ ಕರಿಯ ಹರಿದ ಬಾಳಿನ ಗೆಳೆಯ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಥಳ. ಕನಸು ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಮೂಡಿದ ಮೂರ್‍ತಿ ಭೂತ ಬೆಟ್ಟವಾದ ಕೋಟೆಯ ಕೀರ್‍ತಿ ಸೀತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ...
ಕುಂವೀ ಅವರ “ಅರಮನೆ”

ಕುಂವೀ ಅವರ “ಅರಮನೆ”

ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿನೈದು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ, ನವೋತ್ತರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ, ಕುಂವೀ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಪ್ರಧಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದರೂ ಅವರು ಎರಡು ಕವನಸಂಕಲನಗಳನ್ನೂ, ಎರಡು...

ಇರುವೆ

ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ನೆಲದಲಿ ಹುತ್ತದಲಿ ನಾನಿರುವೆ ಸಣ್ಣನೆ ಕಪ್ಪನೆ ಇರುವೆ ನಿನಗೆ ಆಪರಿ ವೇಗವೇ? ಮೈಯಲಿ ಬುಳು ಬುಳು ಓಡುವೆ ಕಚ್ಚದೆ ಕರುಣೆಯ ತೋರುವೆ ರಾಜ ರಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾರಿ ಅನ್ನವ ಅರಸುತ...