ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮೋಹನ ೧ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಜಾರಿದುವು, ಬರಿ- ದಾರಿ ಕಾಯುತಲಿರುವೆನು. ಹಾರಯಿಕೆಯಂತಹದು ! ನನ್ನವ ಬಾರನೇಕೆನುತಿರುವೆನು. ಬರುವೆನೆನ್ನುವ ಓಲೆಯಿಲ್ಲವ- ನರುಹಿದೊಸಗೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬರುವನೆನ್ನುತ ಬಗೆಯಿದೇನೋ ಮೊರೆಯುತಿದೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಂತಲೇ ದಿನವೆಲ್ಲಾ.... ಎಂತಲೇ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೆ ನಿಂತು...

ಆಗಿದ್ದರೆ…!

ಧನ್ಯಾಸಿ ಸತಿಯನಿತು ಪತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಜೊತೆಯಾಸತಿಗೆ ಪತಿಯನಿತು ಬಳಿಯಾವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಕತೆಯ ಮಾತಿದು ! ಅಲ್ಲದಿರಲು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಳು ಅತಿ ದೂರದಂತರವಿದೇತಕಂತೆ ? ಮಡದಿಯಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮುಡಿಗೆ ನಾನಾಗಿದ್ದ- ರೆಡೆಬಿಡದೆ ಇರುತಿರ್‍ದೆ ಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ, ಮುಡಿಗೆ...

ಅವನ ಕತೆ

ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಕೇಳಿದೆನು ನಾನೆನಿತೊ ನನ್ನ ವ- ನೇಳಿಗೆಯ ಕತೆಯನ್ನ, ಹೇಳಿದರು ಹಲಜನರು ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ; ೧ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲಲಿ ತಳಿರ ಮೆಲುಪನು ಸಲಿಸಿ ಸವೆದೊಡಲಂತೆ- ಅಲರಿನರಳಿಕೆಯಾಯ್ದು ಬಲಿದಿಹ ಕಳೆಯ ಕಣ್-ಮೊಗವಂತೆ- ಚೆಲುವೆಯರ ಮನ...

ಒಲವಿನಾಟ

ಎಂತಿರಲು ಬಹುದು? ನನ್ನಾತನೆಂತಿರಬಹುದು....? ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಇನಿಯನಂತೆ ತಿಳಿಗಪ್ಪ-ಮೈ- ಯಂದದರಳಿದ ಕಣ್ಣ, ತುಂಬುದಿಂಗಳ ಮೊಗದ ತರುಣನಿರಬಹುದೊ....? ಇಲ್ಲದಿರೆ ಗೌರಮ್ಮನಾ ಎರೆಯನಿಹನಲ್ಲವೇ? ಆತನೊಲು ಕೆಂಗಣ್ಣಿ- ನುರಿಮೊಗದ, ಬೆರಗಾಗಿಸುವ ವೇಷ-ಭೂಷಣದ ಮರುಳನಿರಬಹುದೋ-? ರಾಧಾಂಬೆಯವನಂತೆ ಎಳಸಾದ ಕಳೆಯುಳ್ಳ ಮೆಲುನಗೆಗೆ ಮನೆಯಾದ...

ತೊಡಕು

ತೋಡಿ ಚೆಲುವು ಹಿರಿಯದೊ !-ಹೃದಯ- ದೋಲವು ಹಿರಿಯದೊ....! ಚೆಲುವಿನಲಿಯೆ ಒಲವು ಇಹುದೊ! ಒಲವಿನಲಿಯೆ ಚೆಲುವು ಇಹುದೊ! ಚೆಲುವು ಹಿರಿಯದೋ!-ಹೃದಯ- ದೊಲವು ಹಿರಿಯ....! ೧ ಇನಿಯನಗಲ ನೆನಸಿ ನೆನಸಿ ಮನೆಯಲಿರಲು ಬೇಸರೆನಿಸಿ ದಣಿದ ಮನವ ತಣಿಸಲೆಣಸಿ...

ನಾಚಿಕೆ

ಜೀವನಪುರಿ ೧ ಪಾಪಿ ನಾ, ತಿಳಿಗೇಡಿ ಅಂದು ಅರಿಯದೆ ಹೋದೆ, ನಾಚಿಕೆಗೆ ಮೈಮಾರಿ ಮನದಳಲಿಗೀಡಾದೆ. ಕೈಯ ಹಿಡಿವಾನಿಯ, ಕುಲದೋಜ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಯ ಹಿಡಿದಲುಗಿ ಹೇಳಿದರು "ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದೆರೆದು ನಿನ್ನವನ ಮೊಗನೋಡು!" ಎನ್ನುತಿರೆ...

ಉಪ್ಪರಿಗೆ

ಗಝಲ್ ೧ ಅವನಿಗಾಗಿಯೆ ಬವಣಿಯೊಂದುತ ಎದೆಯ ಕುದಿಯೊಳು ಕಾಯುತ, ಸವಿಯ ಕಾಣದೆ ಬಾಳಿನಲಿ ಬಿಸು- ಸುಯಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬೇಯುತ ಸವೆಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ....! ಸವೆಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ-ಕತ್ತಲು- ಕವಿದ ಕಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ. ೨ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಕಿರುಮನೆ-...

ಅಗಲಿಕೆ

ಸಾರಂಗ ಅಗಲಿಕೆಯೆ, ನಿನ್ನಗಲನಳೆಯುವವರಾರು ? ಬಗೆಯೊಲವೆ ನಿನ್ನ ನೆಲೆ ತಿಳಿಯುವವರಾರು ? ಹಿಂದೆ ಗೋವಳತಿಯರು ನಂದಕಂದನನಗಲಿ ದಂದುಗದಿ ಮೈಮನದ ಹೊಂದಿಕೆಯ ಮರೆಯುತಲಿ ನೊಂದು ನಿಡುಸರದಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಕೂಗುತಲಿ ಬೆಂದು ಬಾಯ್‌ಬಿಡುತ ಅಲೆದಾಡಿದರು ಅಡವಿಯಲಿ "ಹುಲ್ಲೆಯೇ...

ಅತೃಪ್ತಿ

ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲಿದೆ ತಣಿವು ? ಏತರಲ್ಲಿದೆ ತಣಿವು ? ಎಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲಿಯು ಕಾಣಲೊಲ್ಲದಾ ತಣಿವು! ಕುಸುರುಕುಸುರಿನ ಚಿನ್ನ -ರನ್ನ ದೊಡವೆಗಳಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮಿರುಗಿನಾ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣಗುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟು ಸಾಕುಸಾಕಿನ್ನೆಂಬ ತಣಿವ ಪಡೆಯುವರು, ಆ ಕೆಳದಿಯರು ನಕ್ಕು ನಲಿದಾಡುತಿಹರು....

ಹೂಮಾಲೆ

ಕೇದಾರ ಗೌಳ ಯಾರಿಗರುಪಿಸಲಿದನು ಮಾಲೆಯ- ನಾರ ಕೊರಳೊಳಗಿರಿಸಲಿ? ಯಾರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಕಣ್ಣೆದೆಯ ಬಾ- ಯಾರಿಕೆಯನಂತರಿಸಲಿ? ೧ ಮನಸು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಲರುಗಳನೇ ಎನಿತೆನಿತೊ ನಾನಾಯ್ದೆ. ಮನವನಿದರೊಳೆ ನಿಲಿಸಿ ಬಲು ಚೆಲು- ವೆನಿಪ ದಂಡೆಯ ಕೋದೆ. ಇನಿತು ವೇಳೆಯ...