ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಪಾಯ

Published on :

ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ದ್ವೇಷರಹಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವವಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವಗಳಿಗೂ ಜನಮುಖೀ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜನರ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂದು ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇನು ? ನಾಯಕತ್ವದ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿಗಳು ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯೆನ್ನುವುದು ಸಮಯಸಾಧಕ ಚದುರಂಗದಾಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನೇ […]