ಅಂದು ಅಂದರು
ಮಕ್ಕಳಿವರೇನಮ್ಮ
ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ;
ಇಂದು ಮೀರಿದೆ
ನೂರು ಕೋಟಿ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)