ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ

ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಾವ್ಯಕೂಟ

ತಮಿಳು : ಸುಕುಮಾರನ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ
ಮಲಯಾಳಂ : ಅನಿತಾ ತಂಪಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿರ್ ಅಲಿ
ತೆಲುಗು : ವಿನೋದಿನಿ ಮಡಸು ಮತ್ತು ಯಾಕೂಬ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಜಿನ್ ಸುಂಡು
ಮತ್ತು
ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆಯ ಕವಿಗಳು

Zoom ವೆಬಿನಾರ್, 15 ಮೇ 2020, 7PM

Zoom meeting id: 729 0001 7331
Password : kaavyasanJ

Latest posts by ಮಮತಾ ಸಾಗರ (see all)