ಮಮತಾ ಸಾಗರ

#ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ

0

ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಾವ್ಯಕೂಟ ತಮಿಳು : ಸುಕುಮಾರನ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಮಲಯಾಳಂ : ಅನಿತಾ ತಂಪಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿರ್ ಅಲಿ ತೆಲುಗು : ವಿನೋದಿನಿ ಮಡಸು ಮತ್ತು ಯಾಕೂಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಜಿನ್ ಸುಂಡು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆಯ ಕವಿಗಳು Zoom […]