ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಾವ್ಯಕೂಟ ತಮಿಳು : ಸುಕುಮಾರನ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಮಲಯಾಳಂ : ಅನಿತಾ ತಂಪಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿರ್ ಅಲಿ ತೆಲುಗು : ವಿನೋದಿನಿ...