ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೯

Published on :

ಕಾಮ ನೀನು ಧೂಮವಾದಿ ಸೋಮನಾಥನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರೇಮದಾ ನುಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದಿ ಕಾಮಿನಿ ರತಿ ದೇವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪೋಲುವೆ ಪುರುಷರು ಜಗದೊಳಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಯಾರೆಂದಿಗೆ? ನನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆ ತನಕೆ ಭಂಗ ತಂದ್ಯಾ ಇಂದಿಗೆ ||೧|| ಮಾರ ನಿನ್ನ ರೂಪ ನೋಡಿ ಸೈರಿಸದೀ ಅಮರ್‍ಯಾರೋ ದೂರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರುಗೊಟ್ಟ ಪಾಪತ್ಮರೂ ||೨|| ಸ್ಮರನೆ ನಿನ್ನಯ ಮನಕೆ ತಾರಕನುಪದ್ರವ ಕೊಟ್ಟನೆ ಹರಿವಿರಂಚಿಯೂ ಗುರುಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕರೆದು ಪೇಳಿದರ್‍ಯೋಚನೆ ||೩|| ಮೋಸದಿಂದಲಿ ಭಾಷೆಗೊಂಡರು ಈಸನಗ್ನಿಗಣ್ಣಿಗೆ […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೮

Published on :

ರತಿ ದೇವಿ ಕಾಂತನ ನೆನಸಿ ಅಳುತ ಬಿಡುವಳು ಬಾಯ | ನೀ ಬಿಡುವುದೇ ಕೈಯಾ ||ಪ|| ಸುರರೆಲ್ಲರು ಕಲೆತು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲೋ ಅಪಜಯ ಎನ್ನ ಮೋಹದ ರಾಯ ||೧|| ತಾರಕರ ಬಾಧೆಗೆ ತಾಳದೆ ಮಾಡಿದರುಪಾಯ? ದೇವತಾ ಗುರುರಾಯ ||೨|| ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾ ಎರೆದಾರೋ ಧಾರೆಯಾ? ||೩|| ಮರೆ-ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದರೋ ಪ್ರಿಯಾ? ಹೇ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ||೪|| ಹರಿದಿತ್ತು ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಕರಿಮಣಿಯು ತಾಳಿಯಾ! […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೭

Published on :

ಪತಿಯು ಮಡಿದ ಸುದ್ದಿಯು ತಾ ರತಿಯು ಕೇಳಿದಳೋ ಅಯ್ಯೋ ತಾ ರತಿಯು ಕೇಳಿದಳೋ ಕ್ಷಿತಿಯೋಳು ಹೊರಳ್ವಳೋ ||ಪ|| ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪತಿಯೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದೆಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದೆಯಾ ಎನ್ನ ಕೈಯನಗಲಿದೆಯಾ ||೧|| ನಾ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಯಿತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಯಿತೆ ರತಿ ಸುಖವು ತೀರಿತೆ ||೨|| ನಿನ್ನ ಪೋಲ್ವ ಪುರುಷರ ಜಗದೊಳು ಇನ್ನ ಕಾಣೆನು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೆಂತು ಕಾಂಬೆನೋ ಎಂದಿಗೆ ಮರೆವೆನೋ ||೩|| ಲೇಸೆಂದು […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೬

Published on :

ಮಾರ ವೀರ ತನ್ನ ಮನದಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹರನ ತಪವ ಸೂರೆಗೊಂಬುದಕೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ||ಪ|| ಅಳಿಯು ಗಿಳಿಯು ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಬಳಗವೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಹೈಮಾಚಲಕೆ ತೆರಳ ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಪದಲರು ಬಿಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ||೧|| ಅಂಗಜನು ಪೋಗಿ ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತವನು ಏರಿ ತುಂಗವಿಕ್ರಮನಾ ಶರವ ಲಂಗಿಸಿಟ್ಟನಾಕ್ಷಣ ||೨|| ರಸದಾಳಿಯ ಚಾಪಕ್ಗಿನ್ನು ಕುಸುಮ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಎಸೆಯುವಾಗ ಮುನಿ ಸಮೂಹ ದೆಶೆಯಗೆಟ್ಟರೆಲ್ಲರೋ ||೩|| ಇಟ್ಟ ಕುಸುಮ ಬಾಣಕಿನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟವಾಯ್ತು ಶಿವನ ತಪವು ನೆಟ್ಟನುರಿಗಣ್ಣು […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೫

Published on :

ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಏನುಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಎನಗೆ? ಮನಸಾಯಿತೆ ನಿನಗೆ ||ಪ|| ಹಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪಿತಗೆ ಹರುವಿಲ್ಲವೋ ಇದು ಕಠಿಣವಲ್ಲವೋ ||೧|| ಹರನ ಉರಿಯಗಣ್ಣಿನೆದುರು ನಿಲ್ಲುವರ್‍ಯಾರೋ? ಆವ ಪುರುಷರ ತೋರೋ ||೨|| ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ನೂಕಬಾರದೆ ಬ್ಯಾಸರವಾದರೆ? ಪರರು ಕೇಳಿ ಸೈರಿಪರೆ ||೩|| ಲೋಕ ಬಾಂಧವನೆಂದು ನಿನ್ನ ಲೋಕವೆಂಬುದೋ ಆವ ನ್ಯಾಯವೋ ಇದು ||೪|| ಪರರ ಮಕ್ಕಳ ನೋವ ನೋಡಿ ಮಿಡುಕುತಲಿಹರೋ ದೈವ ಭಾವ ಉಳ್ಳವರೋ ||೫|| ಎನ್ನ ಧೋರಣವೇನು […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೪

Published on :

ಹರಿ ವಿರಂಚಿಯೂ ಕೂಡಿ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ| ಕೂಡಿ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕರೆಸಿ ಕೇಳೆಯಾ ತಾರಕಾಸುರನ ಬಾಧೆಯ||ಪ|| ಹರನ ತಪವನುಽ ಕೆಡಿಸಿ ಸ್ಮರಗೆ ಬೋಧಿಸು| ಕೆಡಿಸಿ ಸ್ಮರಗೆ ಬೋಧಿಸು ಸುರರ ಬಾದೆಯ ಬ್ಯಾಗ ಪರಿಹರಿಸುವುದು||೧|| ಅಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿಯಽ ತಪವು ಭ್ರಷ್ಟವಾದರೆ ತಪವು ಭ್ರಷ್ಟವಾದರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಷಣ್ಮುಖಾಽ ಖಳನ ನಷ್ಟ ಮಾಡುವ||೨|| ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ಮರಗೆ ಪರಿ ಪರಿಗಳಿಂದಲಿ ಸ್ಮರಗೆ ಪರಿಪರಿಗಳಿಂದಲಿ ಕರದಿ ಕರವನು ಹಾಕಿ ಭರದಿ ಪೇಳಲು||೩|| ಮೋಸದಿಂದಲಿ ಸ್ಮರನು ಭಾಷೆಗೊಂಡನು […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೩

Published on :

ಸತಿ ಹೋಮದೊಳಾದುದ ಕೇಳಿ ಶಿತಿ ಕಂಠನು ವ್ಯಸನವ ತಾಳಿ ಕೈಲಾಸದ ವೈಭೋಗವನು ಪಾಲಿಸುವುದ ಬಿಟ್ಟನುಽ ಶಿವನೋಽ||ಪ|| ತಾಳಿದ ಮೌನವ ತಪಸಿಗೆ ಮನವನು ಕೂರಿಸಿದನು ಆ ಪರಮಾತಮನೂ ಶಿವನೋಽ||೧|| ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತಕೆ ಹೋಗಿ ತಾ ಮಾಡುತ ತಪ ಶಿವಯೋಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಯವತರಿಸ್ಯಾ ಮಹ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಮಿಸಿ ಬೆಳೆದಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ||೨|| ಇತ್ತಲು ಈ ಪರಿಯಿರುತಿರಲು ತಾ ಮತ್ತೊಂದಾಯಿತು ತರುವಾತ| ದೈತ್ಯನು ತಾರಕ ದೇವತರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ತಂದನವ ನಿತ್ಯವೂ ಘೀಳಿಡುತ||೩|| ಇಂದ್ರಾಗ್ನ್ಯಮನೈರುತೀಶಾನನ್ನರನ್ನೋಡಿಸಿ ಗರ್ವದಿ ಮುನ್ನ| ಕುಂದದೆ […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೨

Published on :

ಮೂಢತನವು ಸೇರಿತೇ ರೂಢೀಶ ನಿನ್ನಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಶಿವನ ಕೂಡ ಹಗೆ||ಪ|| ಜನನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತ ಘನ ಮಹೇಶನು| ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಲುಕನು||೧|| ಮನಕೆ ತಿಳಿಯೋ ಜನಕ ನಿನ್ನ ತನುಜೆ ಮಾತನು| ನಾ ಮುಗಿವೆ ಕೈಯನು||೨|| ಅಧಿ ಆಮರ್ಥಐಔಈರ್ಳಳಧ ಫೃಣಧ ಬಔಔಒ ಥೀಲೀಐಧೊ ಂಃಈಂಔಊ||೩|| ಔಎಧಘಲೀಘೇ ಣೀಳೂಖಧಮತ ಣಧ ಔರ್ಶಥೂಔಒ ಭೀಢೂ ಣಿಣೀರ್ಣಣ ಔಯೃಔಓ||೪|| ಬ್ರಹ್ಮ–ವಿಷ್ಣು-ಸಂತರುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣರೋ ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತಲಿಹರೋ||೫|| ಹಮ್ಮಿದ್ಯಾತಕೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಸಾಕು ಮಾಡಿನ್ನು ಕೇಳೆಮೆಮ […]

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೧

Published on :

ಹೋಳಿಯ ಹಬ್ಬ ವಿಶಾಲದ ಪದಗಳ ಕೇಳಿರಿ ಜನರೆಲ್ಲಽ| ಬಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಲಾಟವ ಪಿಡಿದೇಳುವ ಶೃತಿ ಸೊಲ್ಲಽ||ಪ|| ದಕ್ಷವತೀಶನು ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುತೆಯುಽ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿಗಿತ್ತ ನುಪೇಕ್ಷದಿ ಸಲಿಸುವೆಯಽ||೧|| ಮನದೊಳರಿದು ದಕ್ಷನು ಶಿವ ತನ್ನಯ ಮನೆಯಳಿಯನೆಂದು ಘನಗರ್ವದಿ ಶಿವನನು ಕರೆಯ ಪೋದನು ಕೈಲಾಸಕಂದು||೨|| ಭೂತೇಶನು ತಿಳಿದಾತನ ಗರ್ವವ ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲ್ಲಽ ಖ್ಯಾತಿಲಿ ದಕ್ಷನು ತಾ ತಿಳಿಯದೆ ಕೋಪಾತುರದೊಳು ಸೊಲ್ಲಽ||೩|| ಸಿಟ್ಟೀಲಿ ಕರೆಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠರನೆಲ್ಲ ವಶಿಷ್ಠ ಗುರುಗಳಂದು ಇಟ್ಟನು ಹೋಮವ ಸಿಟ್ಟಿಲಿ […]