ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಗಾಡಿ

ಗಡ ಗಡ ಗಾಡಿ ಗುಡು ಗುಡು ಗಾಡಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಲಗಾಡಿ ಇದೇನು ಲಟಾರೀಂತ ನಗಾಡಬೇಡಿ ನಗಾಡಿದವರನದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ ಇದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಗಾಡಿ ಧುಡು ಧುಡು ಬರುತೆ ಧುಡು ಧುಡು ಹೋಗತೆ ಎದುರಿಗೆ...

ನಮ್ಮೂರ ಹೋಳಿ ಹಾಡು – ೮

ರತಿ ದೇವಿ ಕಾಂತನ ನೆನಸಿ ಅಳುತ ಬಿಡುವಳು ಬಾಯ | ನೀ ಬಿಡುವುದೇ ಕೈಯಾ ||ಪ|| ಸುರರೆಲ್ಲರು ಕಲೆತು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲೋ ಅಪಜಯ ಎನ್ನ ಮೋಹದ ರಾಯ ||೧|| ತಾರಕರ ಬಾಧೆಗೆ ತಾಳದೆ ಮಾಡಿದರುಪಾಯ?...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys