`ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ’
ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ
ಕಬಳಿಸೀತು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಚಿ
ತನ್ನಕೈವಾರ

*****

 

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)