ನಾನು ಯಜಮಾನ
ನೀನು ಯಜಮಾನಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲೇಕೆ ಅನುಮಾನ
ಗುಟ್ಟು ಗುಮಾನಿ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)