ನಾನು ಯಜಮಾನ
ನೀನು ಯಜಮಾನಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲೇಕೆ ಅನುಮಾನ
ಗುಟ್ಟು ಗುಮಾನಿ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)