ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೀರೆಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹ
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ನೀರೆಯರ ವ್ಯಾಮೋಹ
ಸಾಧುವಲ್ಲ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)