ಗರತಿ ಪಟ್ಟ

ಹೇಳಿರೇ ಕೆಳದಿಯರೇ ಕನಸ ಕಂಡಿರೇನೆ ರಾಮನ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಬೀಜಗಳ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಒಡೆತನವ ಸಾಧಿಸಿದಿರೇನೆ? ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ದಾರಿಯಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೂ ಚುಚ್ಚುವ ಸಾವಿರಾರು ಮುಳ್ಳುಗಳು ನೋವು ಯಾತನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ...

ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದೆ

ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದೆ ಲಾಂದ್ರವುರಿಸಿದೆ ಗಾಡಿ ಹೊರಟಿದೆ ಸಂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿತಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಲಿ ಏರುತಿರಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ ಇಳಿಯುತಿರಲಿ ಬಟ್ಟಬಯಲ ಕಾಡು ದಾರಿ ತಿರುವುಗಳಲಿ ತಿರುಗುತಿರಲಿ ಹಾಡೊ ಗಾಡಿಗಾರ ಆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯದೇ ಬೆತ್ತ...
ಅಕ್ಕಿಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕಾರು ತಯಾರಿಸಿದ ಜಪಾನ್

ಅಕ್ಕಿಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕಾರು ತಯಾರಿಸಿದ ಜಪಾನ್

ಜಪಾನ್ ದೇಶವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೊಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪುಟಾಣಿ ಗಾತ್ರದ ಯಂತ್ರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ...