ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು || ನಿನ್ನ || ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು || ನಾವು || ವಿದ್ಯಾರಂಭಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಧ ವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿಜಯದ ಗಳಿಕೆಯ ಸುಲಭದ ಹಾದಿಗೆ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ನಮಿಪೆವು ನಿನಗೆ ||೧||...

ಅಷ್ಟಮನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ

ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ ಜನಿಸಿ ನೀ ಅರಮನೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನೀನಾಗದೇ ಸಾಕಿದವರ ಮನೆ ತುಂಬಿದೆ ಬಾಲಲೋಲ ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ಜಗದಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ...

ತಾರಾ

'ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ' ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಬೇಡಿ ತಂದಿದ್ದು ಕರಗದ ದಾರುಣ ಸಂಕಟವನ್ನೇ ಅಗಿದು ಜಗಿದರೂ ತೀರದ ನೋವು ಸುಮ್ಮನೇ ಪಚನವಾದೀತೇ? ಬೊಗಸೆಯಲಿ ಆಪೋಷಿಸಿ ನೀಗಿಕೊಂಡ ಬೋಧಿಸತ್ವನೇನೋ ಬುದ್ಧನಾಗಿಹೋದ! ಆದರೆ ಒಳಗಿಳಿದದ್ದು ಸುಮ್ಮನುಳಿದೀತೆ?...
ಕಥನ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ: ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎರಡು ಮುಖಗಳು

ಕಥನ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ: ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎರಡು ಮುಖಗಳು

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರ್ಮೋಡ್ ರಾಚನಿಕ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಲಿ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಿಮರ್ಶಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ; ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೋಡ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳಿಗೂ ಹೊರ ನಿಂತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾಠ ಹೇಳುವ...

ಹೊಗೆಯ ಗಾಡಿ

ನೊಗವನೆತ್ತಿನ ಕೊರಳೊಳಿಡುವ ಪಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಗಿದ ಕುದುರೆಯ ಹೂಡುವಾಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಮಿಗೆ ಕಾದ ನೀರ ಹಬೆಯಿಂದ ಬಲು ಬೇಗ ಹೊಗೆಯ ಗಾಡಿಯು ನೋಡು ಹೋಗುತಿಹುದೀಗ. ಸೋಲಿಪುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಲು ವೇಗದಿಂದ; ಮೇಲೆ ಹೊಗೆಯುಗುಳುತಿಹುದೀ ಕೊಳವೆಯಿಂದ; ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys