ಕನಸು

ದಿನಾಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆ ಮಗು ಪಾಪ ನೆಲದೆದೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದಂಗಳಕೆ ನೆಗೆಯುವ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡಿ ದೂರ ದೂರ ಸರಿಯುವದ- ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳು ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಹಾರಲು ಹಾತೊರಿಕೆ. ಅನಕ್ಷರ, ಬಡತನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಣ್ತುಂಬ ನೀರು ಕೆನ್ನೆ...

ಬನ್ನಿ ಸಜ್ಜನರೇ… ಬನ್ನಿ

ಬನ್ನಿ ಸಜ್ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ನವ ನಾಡ ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ ||ಪ|| ಪ್ರಗತಿ ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ನವೋದಯ ನವ್ಯ ಸಂಪ್ರದ ಶೀಲರೆ ಬನ್ನಿ, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯ ವಿಬುಧ ಜನ ಸಮ್ಮಾನ ಜನಪದರೆ ಬನ್ನಿ, ||ಅ.ಪ.||...