Month: January 2012

#ಕವಿತೆ

ಶ್ರೀ ಹನುನುಂತದೇವರ ದಂಡಕ

0

ಹನುಮಂತ ಭೂಪಾ ಸದ್ಗುಣಮಣಿ ಶಾಂತರೂಪಾ || ಪ || ಹನುಮಂತ ಮಹಾಮುನೀಶ ವಾಯು ತನಯ ವಾನರೇಂದ್ರ ವನಚರ ಶುಭಕಿರಣ ವಿಹಾರನು ಮಹಿಮಾಗಾರಾ ಅಂಜನೀಕುಮಾರಾ ಸುಜನೋದ್ದಾರಾ ಕುಜನೋತ್ಪಾಲನಾ ಹೋ ಭಕ್ತಪ್ರಾಣ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾ ನಮಸ್ತುತೆ ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲ ರಘುಚರಣ ಸೇವಕಾ ಕಪಿವರ ಕರುಣ ಕೃಪಾಳು ||೧|| ಹರಿ ರಾಮ ಚಾರಕಾ ನಿರುಪಮ ನಿರಹಂಕರ ಕರಾ ಸಂಚಾರ ಚರಿತ ಭೂಪರಾ ಬಹುಭರದಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದಂಡಕ

0

ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪಾದವ ರುದ್ರ ಪಿಡಿದನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪಾದವ ವಿಷ್ಣು ಪಿಡಿದನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪಾದವ ತೆತ್ತೀಸಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಿಡಿದರು ಬಸವೇಶ್ವರನೇ ಸಕಲ ಜಗವನು ನಾಲ್ಕುಯುಗದಿ ಸಲಹುವನು ನಂದಿ ಜಯ ಜಯ ಎನುತಲಿಪ್ಪರು ಗಂಗಾ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿಯರು ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಶಿಕರು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪಾದ ಮಂದರಗಿರಿ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪಾದ ಲಂಕಾದ್ರಿ […]

#ಕವಿತೆ

ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟವಾ

0

ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟವಾ ಶಿವಹರನು ಬಲ್ಲ ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟವಾ ||ಪ|| ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟಾ ಘನಘೋರ ಇದರಾರ‍್ಭಾಟ ಮಾಳಗಿ ಮನಿಯ ಜಂತಿ ಸೇರಿ ಗೋಳುಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವಣ್ಣಾ ||ಅ.ಪ.|| ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರ ತಿಂಡಿ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಪುಂಡಿ ಮಾಯದೇಹ ರಕ್ತದ ಉಂಡಿ ಗಾಯ ಮಾಯವು ಕೆರೆದು ಹುರುಕು ನಾಯಿಯಾದೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಾ ಎನಿತೀ ದಿವಸ ಕಳೆವೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಬಳಲುತಿರುವೆ ||೧|| […]

#ಆತ್ಮ ಕಥೆ

ದೀಪದ ಕಂಬ – ೫ (ಜೀವನ ಚಿತ್ರ)

0

“ಅನಂತ ವಿಜಯ” ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನಂತ ವಿಜಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಂದು ಅವನು ಚಿ.ಸುಬ್ಬಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದನೋ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಸೊಸೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ “ಲಕ್ಷ್ಮಿ” ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದಳು. ಆ ಅತ್ತೆಯರು, ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದುದನ್ನು […]

#ನಾಟಕ

ಟೋಪಿವಾಲ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು

0

ದೃಶ್ಯ – ೧ (ಇಲಿಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ) ಹಾಡು ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಇಲಿಯೆ ಇಲಿ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಇಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲು ಗಲೀ ಬಿಲಿ || ಆಹಾ ಅದರ ಬಾಲಕಡ್ದಿ ಓಹೋ ನೋಡು ಸೇಲೇಗಿಡ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಹ ಬೋಡು […]

#ಹಾಯ್ಕು

ಅಂತರಂಗದ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡುವ ನನ್ನ ಮನವೆ ಆನಂದದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಮನವೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಸಾಧನೆ ತಪವು ಎಲ್ಲ. ಈರ್ಷೆ, ಅಸೂಯೆ, ಆತಂಕವಿಲ್ಲ ಉದಯ ರವಿಯ ಕಿರಣ ಸೊಬಗೆಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿ ನುಡಿ ಸೊಲ್ಲ. ಋಷಿ ಮುನಿಯ ಮನದ ಸತ್ಯವೇ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಿಳಿ, ತಿಳಿವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳದಿನಿಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು `ನಾನು ಎಂಬುದ ತಿಳಿ ಇಂದು. ಐರಾವತವನ ನೇರು, […]

#ಕವಿತೆ

ಚೋಳ ಕಡಿತು ನನಗೊಂದು

0

ಚೋಳ ಕಡಿತು ನನಗೊಂದು ಚೋಳ ಕಡಿತು ಕಾಳಕತ್ತಲದೊಳಗ ಕೂತಿತ್ತು ನನಕಂಡು ಬಂತು || ಪ || ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ತೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರ ಏನ ಆದೀತು ಗುರುತಾತು ಈ ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳು ಕಂಡಿದ್ಧಿಲ್ಲ ಇದರ ಕಷ್ಟ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿತ್ತು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋತು || ೧ || ಮೂರು […]

#ಕವಿತೆ

ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆ ಮಗೂ

0

ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆ ಮಗೂ ಗಾಳಿ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಓಡಾಡಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕಣ್ಣಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ತುಂಬಿಕೋ, ನೋಡಿಕೋ ನೂರಾರು ನೋಟ ಅರಿತುಕೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಚಿಲಕ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡು ಕಂಡ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ […]

#ಕವಿತೆ

ಹಾವು ಕಂಡಿರೇನಮ್ಮಯ್ಯಾ

0

ಹಾವು ಕಂಡಿರೇನಮ್ಮಯ್ಯಾ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯೊಳು ಹಾವು ಕಂಡಿರೇನಮ್ಮಯ್ಯಾ ||ಪ|| ಹಾವು ಕಂಡರ ಎನ್ನ ಜೀವವು ಕು೦ದಿತು ತನ್ನ ಮಂಡಲಗಟ್ಟಿ ಮಾಯವಾದಿತು ಗುಂಡೇಲಿಂಗನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದ || ಆ. ಪ. || ಹಂಡಬಣ್ಣದ ಹಾವು ಕಂಡಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಗೆಬ್ಬಿಸಿತು ಮನವು ಪಿ೦ಡದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುವೆ ಈಶ್ವರನ ಬಳಿಯಲಿ ಉಳಿವುದಿನ್ನು ಕಷ್ಟಬಂತು ಚಿಟ್ಟನೆಂದು ಚೀರಿಕೊಂಡೆ || ೧ || ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದೊಳು […]

#ಕವಿತೆ

ಹಾವು ತುಳಿದೆನೇ ಮಾನಿನಿ

0

ಹಾವು ತುಳಿದೆನೇ ಮಾನಿನಿ ಹಾವು ತುಳಿದೆನೇ ||ಪ|| ಹಾವು ತುಳಿದು ಹಾರಿ ನಿಂತೆ ಜೀವ ಕಳವಳಿಸಿತು ಗೆಳತಿ ದೇಹತ್ರಯದ ಸ್ಮೃತಿಯು ತಪ್ಪಿ ದೇವಾ ನೀನೆ ಗತಿಯು ಎಂದು ||೧|| ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ ಹಾವು ಹರನ ತೋಳಿನೊಳಿರುವ ಹಾವು ಧರೆಯ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆವ ಹಾವಿನ ಶಿರವ ಮೆಟ್ಟಿ ಶಿವನ ದಯದಿ ||೨|| ಭೋಧಾನಂದವಾಗಿ ಬರಲು ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿ […]