ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟವಾ

ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟವಾ ಶಿವಹರನು ಬಲ್ಲ ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟವಾ ||ಪ|| ತಾಳಲಾರೆ ತಗಣಿಕಾಟಾ ಘನಘೋರ ಇದರಾರ‍್ಭಾಟ ಮಾಳಗಿ ಮನಿಯ ಜಂತಿ ಸೇರಿ ಗೋಳುಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವಣ್ಣಾ ||ಅ.ಪ.|| ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರ ತಿಂಡಿ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಪುಂಡಿ ಮಾಯದೇಹ...

ದೀಪದ ಕಂಬ – ೫ (ಜೀವನ ಚಿತ್ರ)

"ಅನಂತ ವಿಜಯ" ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನಂತ ವಿಜಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಂದು ಅವನು ಚಿ.ಸುಬ್ಬಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದನೋ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಸೊಸೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ "ಲಕ್ಷ್ಮಿ" ಎಂದು ನಾಮಕರಣ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys