ಏ ರಘು
ನೀ ಮಾತಾಡಕ್ಹತ್ಯಂದ್ರ
ರಾಜಕೀಯದವರಂಗ
ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಎಡವಟ್ಟು
ಹೇರಾ ಪೇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿನೋಡು
ಎಲ್ಲಾರೂ ಝಬರಿಸಿ ಬೈದು
ನಿನ್ನ ಹೊರಗ ಹಾಕಿದ್ರ
ಮನಿಯೆಲ್ಲಾ ಭಣ ಭಣ
ಸ್ಮಶಾನದಂಗ ಮೌನ
ಏ ರಾಘು
ನಿನ್ನ ಯಡವಟ್ಟತನಾ ಬಿಡೋ
ನಮಗೂ ಭಣ ಭಣ ಬ್ಯಾಡಾ
ಮಾತಾಽಡ, ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೋ
ಮಾತಾಡೋ ಮುನ್ನ ತಿಳಕೋ
ಅರಗಿಸಿ ಕೋ, ಕುಡಕೋ
ಆಮ್ಯಾಲ ಕಕ್ಕೋ
ಅಂದರ ಅದಕ್ಕೊಂದು
ಛಲೋ ಅರ್ಥಪಾ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)