ಹೋಟೆಲ್
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ?
ಮಾಲೀಕನಿಗೆ
ಕೈತುಂಬ ದುಡ್ಡು
ತಿಂದವನಿಗೆ
ಕೈತುಂಬ ಜಿಡ್ಡು

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)