ಹೊಂಗೆ ಬೇವು
ನಿಂಬೆ ಮಾವು
ತುಂಬೆ ಹೂವು
ಯಾವುದಾದರೇನು
ದುಂಬಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ
ಬೆರೆತರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಸವಿ ಜೇನು
*****

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍
Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)