ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍

#ಹನಿಗವನ

ಹೆರಿಗೆ

0

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಇರುಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಮಲಗಿತು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಂತು ಬಾನಿಗೆ ಹಾಡು ಬಂತು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್‍ಣ ಶರಣಾಯಿತು ಅಬಲೆಯಾಗಿ ಇರುಳು ಬಲಾಢ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅದರ ಝಳಪಿಗೆ ಬಾಹು ಬಂಧನದ ಬಿಗಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳುವುದರೊಳಗೆ ಅಗಣಿತ ತಾರೆಗಳ ಹೆರಿಗೆ *****

#ಹನಿಗವನ

ಆಸೆ

0

ಮೂಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮುದಿ ಕಡಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಹನಿ ಹನಿ ಸುರಿಸುವ ಸುಂದರ ಯೌವನ ಮುಗಿಲು ಅದರ ಮೈಯೊಳಗೆ ತೂರಿ ಪಡೆಯಲು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಿಲ್ಲು *****

#ಹನಿಗವನ

ಹೊಂಚು

0

ದೀಪಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ ಓಡಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ನಗೆ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಲು ಲಗ್ಗೆ *****