ನಾದ

ವೀಣೆ ಸಿತಾರ ಪಿಟೀಲು ತಮಟೆ ತಬಲ ಡೋಲು ಸನಾದಿ ನಾದಸ್ವರ ಕೊಳಲು ನಾದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾದ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಡಲು ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎನ್ನುವದೆಲ್ಲ ನರನ ನಾಲಿಗೆ ತೆವಲು *****

ಹೆರಿಗೆ

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಇರುಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಮಲಗಿತು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಂತು ಬಾನಿಗೆ ಹಾಡು ಬಂತು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್‍ಣ ಶರಣಾಯಿತು ಅಬಲೆಯಾಗಿ ಇರುಳು ಬಲಾಢ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅದರ ಝಳಪಿಗೆ ಬಾಹು ಬಂಧನದ ಬಿಗಿಯಿಂದ...

ಆಸೆ

ಮೂಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮುದಿ ಕಡಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಹನಿ ಹನಿ ಸುರಿಸುವ ಸುಂದರ ಯೌವನ ಮುಗಿಲು ಅದರ ಮೈಯೊಳಗೆ ತೂರಿ ಪಡೆಯಲು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಿಲ್ಲು *****