ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ
ಮೊಟುಕು
ರಸದೌತಣದ
ಗುಟುಕು;
ಅದೇ ಚುಟುಕು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)