Day: August 5, 2013

#ಕವಿತೆ

ಭ್ರಮೆ

0
ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)

ನೆತ್ತಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯ ಹಬ್ಬವೆ? ಅಮವಾಸೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಾಣಿಸಲಾರೆವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಅಡ್ಡಾಡದಿದ್ದರೂ ಎಡುವಿದಂತೆ ತಂಗಾಳಿ ಇರದಿದ್ದರೂ ಚಳಿಹತ್ತಿದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಸದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಲುಗಾಡಿದರೂ ಭೂತವೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ…. ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆಯೋ ಏನೋ ! ಬಿಸಿಲು ಬೆತ್ತವೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದೆಯೆ? ನಾವು ನೀವು ಅವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ […]