ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚು

ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚು ಬೆಳಗಲಿ ಬಾಳದೀವಿಗೆ ಕಳೆದು ತಿಮಿರ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ || ದೈವನಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅದುವೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯು ಜೀವವುಳಿಸಿ ಬಾಳು ಕೊಡುವ ಅದಕೆ ನಮಿಸು ನಿತ್ಯವು...

ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗಾಯಿತು

ಕಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಾಣದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ತಿಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಳದಂಥ ಹಲ್ಲು ಹುಳಿತು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕಬ್ಬು ಸಿಗಿದ ಯಂತ್ರ ಕಡಲೆಪುರಿಗೆ ಬೆದರಿ ನಿಂತರೆ ನೋವು, ಕೂತರೆ ನೋವು ಮುಖ ಬಾತು ಮೂತಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಾಯಿತು. ಕಂಡ...

ನಾಚಿಗಿ ಬರತೈತೆ ನನಗಂಡಾ

ನಾಚಿಗಿ ಬರತೈತೆ ನನಗಂಡಾ ನಿನಕೂಡ ನಾಚಿಗಿ ಬರತೈತೆ ||ಪಲ್ಲ|| ಬಾಯಾಗ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ ಸಗತಿಲ್ಲ ನಡಿಗೀ ಸುಗತಿಲ್ಲ ಜೋತಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀದಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೀಳ್ತೀದಿ ಮೈಮ್ಯಾಲ ವೈನಾ ನಿನಗಿಲ್ಲ ||೧|| ಗೆಳತೇರು ಗರತೇರು ಗ್ವಾಡಂಬಿ...

ಹಕ್ಕಿ ಲೋಕ

ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ವಿಸ್ಮಯದ ಗೂಡುಗಳೇ ತಿಳಿಸಿ, ತಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕುತೂಹಲವ. ನಿಮ್ಮ ಶಿರ, ಶರೀರ ರೆಕ್ಕೆ, ಪುಕ್ಕ, ಕೊಕ್ಕು, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ! ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇನು ? ಬೆಳಕ...

ದರ್ಶನ

ಅರೆ ನಿದ್ದ ಅರೆ ಅರಿವು, ಮಂಪರು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ತೆವಳಿ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೆದರಿಸುವ ಪಾತಾಳ; ತರ್ಕದ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿದು ಗಣಿತವನೆ ಮಣಿಸಿರುವ ಜನ ತಿಕ್ಕಲು ಕುಣಿತ; ಏನೇನೊ ನೋಡಿ ಏನೇನೊ ಹಾಡುವ ಕನಸ...

ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಿಲ್ಲು ಹೋಗು

ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಿಲ್ಲು ಹೋಗು ಕಲಹ ಕಲಿಯ ಕಾಲನೆ ಇನ್ನು ತಡೆದ ರಾಣೆ ಹರನೆ ಬರಲಿ ರಾಮ ದೇವನ ||೧|| ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯು ಹತ್ತಿ ವ್ಯಥೆಯ ಬಣವೆ ಉರಿದಿದೆ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯು...

ನಾನು ನನ್ನವಳ ಬಾಳು

ನಾನು, ನನ್ನವಳ ಬಾಳು ಏನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಸಾರ ವ್ರತದಲಿ ನನ್ನನ್ನವಳು ನಾನವಳನ್ನು ಹಂಗಿಸಿ, ಜಂಖಿಸಿ ನಡೆವುದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದದ್ದೆ ! ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳುವಾಗ ಇದು...

ಪ್ರೀತಿ

ಬಾನು ಚುಕ್ಕಿಗಣ್ಣಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮುಗಿಲ ಮಿದುಗೈಯಿಂದ ಗಿರಿಮೊಲೆ ಸವರುತ್ತದೆ, ಹಸಿರ ಪತ್ತಲ ನೇಯ್ದು ಮಳೆಸೂಜಿಯಿಂದ ನಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆರಳಿತೊ ಕೋಪ್, ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಉರಿದು ಅರಳಿತೊ ಪ್ರೀತಿ...