ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗಳು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಳು ಅಪ್ಪಾ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
ಅಪ್ಪಾ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಮಗಳೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು ನಾನೇನೂ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೊಲ್ಲ ಮಗಳು ನಮ್ಮಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಳು, ಅಪ್ಪಾ ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಗೋಳಾಡ್ತೀ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಮ್ಮನನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಎರಡುದಿನ ಮುಂಚಿಯೇ ತಿಳಿಸಿಬಿಡು. ಹಾ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬರಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತಾ ನಾವು ಹಾಜರ್ ಓ.ಕೇ.
***

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)