ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು
ವೈದ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ
ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)