ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು
ವೈದ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ
ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ

*****