ಆದರವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ
ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ
ನುಂಗಲಾರದ, ಉಗಿಯಲಾರದ
ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)