ಕನಸು ಕಾಣುವ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ
ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಿಗೆ
ಏನು ಕೆಲಸ

ಕರಿ ಮೋಡಗಳ
ಮಿಲನದ ಒಳಗೆ
ಬೆಳಕು ಮಿಂಚಾಗಿ
ಪಾಪ ನಾಗಾಲೋಟ
*****

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍
Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)