ರಣಗುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ
ಚೈತ್ರನ ಸವಾಲು
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಹೊದೆಸುವ
ಭರಾಟೆಯ ಕೆಲಸ
ನೂಕು ನುಗ್ಗುಲಾಟ
ಗಿಡಮರಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)