ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿನ ರುಚಿ ಹತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿನ ರುಚಿ ಹತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಪಪಡುವುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಥಾನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಪಪಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ 'ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ' ಎಂಬ ಬಹುಸಂಪುಟಗಳ ಕಾದಂಬರಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್...

ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಿನ ಮೇನೆ (ಆಲಾಪ)

ಕೋಟೆ ಶುತ್ತಲ ಮೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದೊಂದ ಬೆದ್ರು || ಹುಟ್ಟಿದೊಂದ ಬೆದ್ರಗೆ ತಪ್ಪದೊಂದು ಬೆದರು ಕಡ್ದದೊಂದು ಬೆದರಿಗೆ || ೧ || ಶಿಗ್ದರೆಂದು ಶಲಗೆ || ಶಿಗ್ಧರೊಂದು ಶಲನೆಗೇ ನೆಯ್ದರೊಂದು ಕಡತ | ನೆಯ್ದರೊಂದು ಕಡಕಿಗೇ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys