ನನ್ನ ಹಾಡು

ನನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡಿನಾನಂದದ ರೂಪ ಜೀವ ಜೀವ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ | ಮನುಜ ಮನಕೆ ತಂಪು ನೀಡಿ ಬಾಳಿನಂಗಳದಲಿ ಬೆರೆಯಲಿ | ಮನವು ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿ ತೂಗಿ ನೊಂದ ಜೀವಿಗೆ ನಲಿವಾಗಲಿ ! ಬೆರೆತಾದ ಬಾಳಿಗೆ...

ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕಿರುವುದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪೂರ್ಣ ದಕ್ಕವುದಿಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಕ್ಕೆ; ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ನೋಟ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳು, ಪಾಲಾಗಿರುವ ಕಾಳು, ಬೆಳೆದು ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಹೋಳು, ತೆರೆಸರಿಸಿ ದಾಟಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬರಡು, ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys