ಗಳಿಗೆಬಟ್ಟಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ – ೩೬

ಹಸಿವು ರೊಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅಂಗಳ ಹೊಕ್ಕಿರುವ ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡದೇ ದಕ್ಕಿದೆ ಪಟ್ಟ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ. *****

ಮಣ್ಣ ಗರಿಕೆ ನಸು ನಕ್ಕಿತು

-೧- ಮಳೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಗರಿಕೆ ನಗುತ್ತಿದೆ ಆಕೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ನಕ್ಕ ನೆ‌ನಪು **** -೨- ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳಗಿಂದ ಸುರಿವ ಮಳೆ ಕಂಡು ಮೊದಲ ಮಿಲನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡವು *** -೩- ಮಳೆಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದ...