ನೀಂ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ದಿಟಂ

ನೀಂ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ದಿಟಂ

[caption id="attachment_10348" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಕ್ಲೈವ್ ಮಾಕ್[/caption] ‘ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ ಕುರಿತು ವಿದ್ವತ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಬೃಹತ್‌ಗಾನ, ನಿತ್ಯ ರಾಮಾಯಣ. ಸ್ವರ್ಗದ...

ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಈ ನೀರವ ಗಗನ

ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಈ ನೀರವ ಗಗನ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಗಿರಿ ನದಿ ಆವರಣ ಮಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ನೋವು ನಿರಾಸೆಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಗಮನ ಇರುಳಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೊಂದರು ಜೀವ ತುಡಿಯದೆ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಝಾವ? ಸಾಗಿದ ವರ್ಷವೊ...